Hun skal bruke ca to milliarder på Nordøyvegen

I januar lyses den største veikontrakten i Midt-Norge ut. Verdien ligger rundt to milliarder. Prosjektleder Marianne Nærø reduserer usikkerheten med to tiltak.

ÅLESUND / OSLO: Nord for Ålesund, på øyene Lepsøya, Haramsøya, Skuløya, Fjørtofta og Harøya forberedes for tiden utbyggingen av fv. 659 Nordøyvegen.

La deg ikke lure av tresifret veinummer og beliggenhet på øyer ute i havet: Hovedkontrakten på prosjektet som lyses ut i januar er den største enkeltkontrakten i Midt-Norge noen sinne.

Annonse

Kostnadsanslaget ligger mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner, eks. mva. Kontrakten inneholder bygging av tre undersjøiske tunneler, tre bruer, miljøtunnel og veg i dagen.

Reduserer usikkerhet

Et så stort prosjekt vil nødvendigvis ha en del usikkerhets momenter innebygget i seg. Prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen forteller i en pressemelding om to av disse:

  • Hvordan vil markedet takle en så stor kontrakt der ute?
  • Forskjæringer og andre forberedende arbeider.

– Markedet er vurdert som det største usikkerhetsmomentet i kostnadsanslaget. Ett tiltak for å redusere usikkerheten er god og nøyaktig informasjon. For å nå flest mulig, velger vi å reise dit de fleste store entreprenørene har representanter, forteller prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen.

Det betyr at prosjektlederen tar et fly fra Vigra til Oslo. Her inviterer hun interesserte entreprenører til infomøte 29. november.

Forberedende arbeider

Arbeidet i de fire forberedende kontraktene er nå i gang. Prosjektlederen sier at de forberedende arbeidene er en fordel for entreprenøren som kommer inn på hovedkontrakten.

– De forberedende kontraktene inneholder bygging av forskjæringene, som er en av usikkerhetene i et tunnelprosjekt. Ved å ha dem i egne kontrakter, reduserer vi også usikkerheten i hovedkontrakten, sier Marianne Nærø.

Utlysing

Statens vegvesen har allerede forhåndsvarslet utlysningen av kontrakten i dertil egnede nettportaler.

Det vil si norske Doffin og europeiske TED. Kontrakten vil bli lyst ut 26. januar 2018. Tilbud må leveres ca tre måneder senere, i slutten av april. Byggestarten er planlagt til høsten neste år og anlegget skal stå ferdig i 2023.

Snart kommer enda større kontrakt

Nordøyvegen er blir omtalt som den største enkeltstående veikontrakten i Midt-Norge noen gang. Den statusen får prosjektet ikke beholde særlig lenge, hvis kontrakten i det hele tatt kan kalles størst:

Nye Veier AS har nemlig utlyst en prekvalifisering og forhåndskunngjøring av E6 Ranheim-Værnes. Der skal det velges entreprenør til sommeren. Her er verdien stipulert til fire milliarder.