På tide å gjøre noe?

Skuffer, pigghammere og andre redskaper faller til stadighet av gravemaskiner. Skal vi bare vente på neste dødsulykke? Eller er det på tide å gjøre noe med virvaret av låsesystemer og styringer på HK-fester og tiltrotatorer?

Jeg har knapt snakket med en eneste gravemaskinfører som ikke har mista skuffen en eller annen gang, uttalte regionalt verneombud i Norsk Arbeidsmandsforbund, Geir Kåre Wollum, til Anleggsmaskinen nylig og viste til en dødsulykke i Akershus og en alvorlig skade i Trøndelag for noen få år siden.

Nå har en ny dødsulykke, denne gang på Ryfast-prosjektet, gjort temaet enda mer aktuelt. Kan bransjen bare fortsette som før når folk dør på jobb? Eller er det på tide å stille krav en felles standard på låsesystemer på tiltrotatorer og HK-fester?

Annonse
MØRKETALL: Nesten alle maskinførerne regionalt verneombud i Norsk Arbeidsmandsforbund Geir Kåre Wollum har snakket med – og det er mange – har mista skuffen. (Foto: Runar F. Daler).

MØRKETALL: Nesten alle maskinførerne regionalt verneombud i Norsk Arbeidsmandsforbund Geir Kåre Wollum har snakket med – og det er mange – har mista skuffen. (Foto: Runar F. Daler).

– Bør være dønn enhetlig

– Skuffer som faller av har vært direkte utløsende årsak i flere ulykker – ikke minst to dødsulykker – i løpet av de fire siste årene, senest i mai i år. Jeg er ikke kjent med om dette skyldes feil betjening av låsingen for HK-festet eller tiltrotatoren, men ut fra erfaringer i samtaler med maskinførere ute, kan dette være en mulighet. En maskinfører har beskrevet for meg tre helt forskjellige betjeninger for å få skuffen av og på gravemaskinen, og det på maskiner fra samme leverandør, sier Geir Kåre Wollum.

– Jeg mener at innfesting og utløsning av skuffer og tilter bør være dønn enhetlig, uavhengig av hvilket merke som står på maskinen. Sikkerhet bør ikke være et konkurranseaspekt. Innfestingsmåter på skuffer og tilter bør beskrives i detalj ned på knappe- og spak-nivå. Standarden for montering av HK-fester utgitt av Maskingrossisternes Forening i januar i år kan være et godt hjelpemiddel for å sjekke at viktige faktorer er på plass, men den fremstår etter min mening som for generell, utdyper han.

Hva med Maskinforskriften?

Kan det tenkes at det allerede finnes en hjemmel i lovverket som tilsier at en standardisering burde være pålagt? Ja, mener Wollum.

Annonse

– Hvis vi ser på Maskinforskriftens vedlegg 1, og da spesielt punktene om betjeningsinnretninger, så lurer jeg litt på om minimumskravene ikke lenger oppfylles. Jeg tenker spesielt på punkt 1.2.2 om betjeningsinnretninger, hvor det blant annet presiseres at «betjeningsinnretningene skal være: godt synlige, lette å kjenne igjen» og «plassert på en slik måte at de kan betjenes sikkert, uten nøling eller tap av tid og uten fare for misforståelse», sier han.

– Punkt 1.1.2. a) i det samme vedlegget kan også være relevant. Der står det at «Maskiner skal være konstruert og utformet slik at de kan fungere…uten at personer utsettes for risiko…også ved feil bruk som med rimelighet kan forutses.» Man kan stille seg spørsmål om bestemmelsene i dette forskriftsvedlegget er etterlevd med dagens virvar av betjeninger til HK-fester og tiltrotatorer.

Sammensatt

– Samtidig er det naturligvis viktig å nyansere bildet litt, og ikke se seg blind på betjeningen av HK-festene. For det er jo bare én av flere barrierer som må brytes for at en ulykke skal kunne inntreffe, fortsetter Wollum.

– Det kanskje viktigste maskinføreren skal gjøre er å forsikre seg om at skuff eller annet tilleggsutstyr er på plass og sitter ordentlig fast. Hver gang. Videre skal maskinføreren ha vært gjennom utstyrsspesifikk opplæring. Dette kravet trådte i kraft i juli 2016. I tillegg må alle som jobber på anleggsplassen være oppmerksomme på sikkerhetssonen rundt maskinen. Det handler jo i stor grad om bevissthet, avslutter han.

Les også:

Har mista skuffen flere ganger
– Nødvendig med «idiotsikre» låsesystemer