Etterlyser bransjestandard

Er sikkerheten ved bruk av hurtigkoblingsfester (HK-fester) og tiltrotatorer på gravemaskiner god nok?

At gravemaskinskuffer eller annet utstyr faller av gravemaskinen er noe man hører om fra tid til annen, men skjer dette oftere enn det mange har vært klar over? Ja, definitivt, ifølge Geir Kåre Wollum, regionalt verneombud i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Jeg har vel knapt snakket med en eneste gravemaskinfører som ikke har mista skuffen en eller annen gang. Det var en dødsulykke i 2013 i Akershus, da en gravemaskinskuff falt av og traff en arbeidstaker i hodet. Ikke lenge etterpå ble to personer skadet i Trøndelag, den ene alvorlig, da en skuff ramlet av, sa han under et fagseminar om sikkerhet ved graving, som ble arrangert på Rudshøgda nylig i regi av Arbeidstilsynet og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Annonse
– Jeg har aldri sett en bil med clutchen til høyre og bremsen til venstre. For i overført betydning er det jo omtrent sånn det arter seg med spaker og knapper fra maskin til maskin, sier Geir Kåre Wollum til Anleggsmaskinen. (Privat foto).

– Jeg har aldri sett en bil med clutchen til høyre og bremsen til venstre. For i overført betydning er det jo omtrent sånn det arter seg med spaker og knapper fra maskin til maskin, sier Geir Kåre Wollum til Anleggsmaskinen. (Privat foto).

– Derfor stusser jeg over én ting; hvorfor i all verdens land og rike er det ikke lagd en felles standard på låsesystemer på gravemaskinskuffer og HK-fester? For dette er jo helt klart en åpenbar ulykkesutløsende faktor, fortsatte Wollum.

– Selv erfarne maskinførere sliter

– Det er i dag til dels store forskjeller, ikke bare fra maskinleverandør til maskinleverandør, men det kan også være ulikheter mellom maskiner av samme merke. Jeg er mye ute, og hører ofte frustrasjon blant maskinførere. For å styre HK-fester eller tiltrotatorer kan det på én maskin være én type bryter, på en annen en helt annen bryter og på en tredje en tohåndsbetjening, utdyper Wollum til Anleggsmaskinen.

– Jeg har opplevd erfarne maskinførere som har slitt med å få av skuffen, og faktisk har måttet ringe til den som har brukt maskinen før for å finne ut av det. Da kan man bare tenke seg hvordan det er med låsingen. Det burde da være en felles standard for alle maskiner, slik at disse bryterne eller knappene blir plassert likt. Jeg har for eksempel aldri sett en bil med clutchen til høyre og bremsen til venstre. For i overført betydning er det jo omtrent sånn det arter seg med spaker og knapper fra maskin til maskin. Og konsekvensene ved å miste slikt utstyr kan være store, som vi har sett flere ganger, sier han.

Sikkerhetsanordninger

Salgssjef for brukte maskiner i Pon Equipment, Thomas Brodshaug, holdt et innlegg litt tidligere på seminaret. Han snakket bl.a. om utstyrsprodusentenes stadig bedre sikkerhetsanordninger for HK-fester og tiltrotatorer.

Konsekvensene ved å miste skuffer og annet utsyr fra gravemaskinene, kan være store, som det dessverre er mange eksempler på. (Foto: Jørn Søderholm).

Konsekvensene ved å miste skuffer og annet utsyr fra gravemaskinene, kan være store, som det dessverre er mange eksempler på. (Foto: Jørn Søderholm).

– Felles utgangspunkt for alle HK-fester er at de har en slangebruddsventil og de har indikatorpinne. I tillegg har de ulike produsentene forskjellige tilleggsanordninger. Gjerstad har for eksempel et fjærtrykk som skal holde kilen på plass hvis alt annet feiler, mens Klepp Mek har mulighet for en mekanisk låsing. Det nye nå er en egen sikkerhetskrok, som gjør at skuffa blir hengende igjen, fortalte han og viste også en film av hvordan Klepp Meks hurtigkobling med sikkerhetskrok fungerer.

– Når det gjelder tiltrotatoren, så har leverandørene sine komplette styringssystemer. De fleste maskinleverandørene har også egne styringssystemer på maskinene, som er koblet sammen med dette. Felles for dem er at man ikke skal kunne aktivere feil krets slik at ting detter av. Man må f.eks. ha kontakta i på tiltrotatoren for at koblingen på tilten skal fungere. Det betyr at når kontakta sitter, i så virker ikke HK-festet på maskina. I tillegg skal det være lydsignaler på aktive kretser på HK-festet. Vi har også begynt å feste disse på maskinene våre, sa han og pekte på et klistremerke der det sto «Sjekk at skuffen sitter fast. Skyv skuffen langs bakken for å sjekke».

– En del slurv

Brodshaug levnet ingen tvil om at Pon har stort fokus på sikkerhet. Han fortalte at som maskinleverandør har Pon et ansvar for å gjøre det ytterste for at ting ikke skal gå galt, men at det er bortimot umulig å «konstruere bort» alt som kan komme til å skje, og han viste til den velkjente «Murpy’s law». Brukerne må også ta sin del av ansvaret.

Pon Equipment har stort fokus på sikkerhet og gjør sitt ytterste for at ting ikke skal gå galt, men brukerne må ta sin del av ansvaret, sa salgssjef for brukte maskiner i Pon Equipment, Thomas Brodshaug, på seminaret på Rudshøgda. (Foto: Runar F. Daler).

Pon Equipment har stort fokus på sikkerhet og gjør sitt ytterste for at ting ikke skal gå galt, men brukerne må ta sin del av ansvaret, sa salgssjef for brukte maskiner i Pon Equipment, Thomas Brodshaug, på seminaret på Rudshøgda. (Foto: Runar F. Daler).

– Når det gjelder grunnleggende sikkerhet der ute, så er det mye som kan gjøres bedre. Vi tror det slurves en del. Det er viktig å sette seg godt inn i maskinens og utstyrets virkemåte og funksjonalitet. Man kan med fordel lese betjenings- og vedlikeholdsboka et par ganger, og den skal ligge i maskinen. I tillegg slurves det nok en del med service. Vi får inn en del maskiner til innbytte som det ikke ville vært mulig å sertifisere før vi får reparert dem. Og de kommer rett fra jobb. Det betyr jo at de har vært i drift uten å egentlig være godkjent, sa han.

Utstyrsspesifikk opplæring

Til Anleggsmaskinen minner også regionalt verneombud Geir Kåre Wollum om det forholdsvis nye kravet i forskrift om utførelse av arbeid, paragraf 10-4, som trådte i kraft 1. juli 2016.

– Det gjelder kravet om utstyrsspesifikk opplæring. Arbeidsgiver plikter å sørge for at maskinførerne får riktig og tilstrekkelig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret de skal bruke. Dette bør kunne bidra til å forebygge at utstyr ramler av gravemaskinene, sier han.

– Ifølge forskriften skal det dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som har gitt og hvem som har fått opplæring. Dette gjelder alt arbeidsutstyr, herunder maskiner som faller inn under paragraf 10-3 arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

Nest mest vanlige nestenulykke

Steelwrist, som produserer bl.a. HK-fester og tiltrotatorer, har i samarbeid med NCC i Sverige utviklet en egen sikkerhetsløsning.

– Vi introduserte vår patenterte Front Pin Lock-løsning allerede i 2012. Den ble utviklet etter ønske fra NCC, som hadde «å miste et redskap utilsiktet fra gravemaskin» på andre plass på sin topp-10 liste av innrapporterte nestenulykker, forteller daglig leder i Steelwrist Norge, Stian Brække, som også var tilstede på seminaret på Rudshøgda.

– Front Pin Lock er en mekanisk løsning som låser bolten i grinden nærmest gravemaskinen på et symmetrisk hurtigfeste. I tillegg har den dobbel indikering, som vil si at vi indikerer åpent feste med rød indikatorpinne og grønn indikatorpinne for låst hurtigfeste eller tiltrotatorens underdel, forklarer han.

Premiering?

Ifølge Brække opplever Steelwrist at særlig de litt større selskapene har stort fokus på å sikre redskap på gravemaskiner fra å falle av utilsiktet, og etterspørselen etter Front Pin Lock-løsningen er økende. Han stiller seg positiv til en eventuell bransjestandard for sikring av redskaper i HK-feste og tiltrotator, og han har også et forslag for ytterligere å sette temaet på dagsordenen.

– Det som er viktig hvis bransjen blir enige om en standard, er at den dekker alle risikoer rundt denne problematikken. Hvis føreren f.eks. bare bruker det fremre grepet – kun krokene – må løsningen kunne håndtere også dette, slik som Front Pin Lock. Så ja, vi er positive til en standardisert løsning, sier han.

– Vi vil også utfordre Arbeidstilsynet og andre aktører i anleggsbransjen til å hjelpe til å øke fokuset på sikkerhet ved bytte av redskap både over og under tiltrotatoren for den vanlige maskinentreprenøren. Kan man for eksempel premiere entreprenørene på et vis? spør han.

Opp til bransjen

Den siste måneden har det for øvrig også versert en debatt i fagmediene om sikkerhetsaspektet ved at maskiner i Norge og Norden bygges om i stor skala for å tilpasses til markedet, ikke minst i forbindelse med montering av tilrotator. Både Engcon, Rototilt og Pon Equipment har her uttalt seg. Så at dette temaet engasjerer i bransjen, er det ingen tvil om.

Anleggsmaskinen har vært i kontakt med Arbeidstilsynet angående innspillet om eventuell standardisering av låsesystemer på gravemaskinskuffer, HK-fester og tiltrotatorer. Svaret var kort og greit at det er opp til bransjen selv å avgjøre.