Helhetsansvar garanterer sikkerheten

– Tiltrotatoren og styresystemet er et sammenhengende produkt som må komme fra én og samme leverandør.

Det sier Anders Jonsson, adm. dir. i Rototilt Group AB, i en kommentar.

Maskiner bygges om i stor skala i Norge og Norden for å tilpasses til markedet, ikke minst i forbindelse med montering av tilrotator. Sikkerhetsaspektet i forbindelse med dette engasjerer.

Annonse

Les også kommentaren fra grunnleggeren av engcon,  Stig Engström.

Her følger hele kommentaren fra Anders Jonsson:

«De siste årene har man på ulike måter tatt opp sikkerhetsspørsmålet i form av debattartikler, utslipp og lansering av nye teknologiske løsninger. Ulike interessegrupper i anleggsbransjen har diskutert sikker låsing av redskaper, ansvaret for anleggsmaskiners sikkerhet, CE-merking og spørsmål om produktansvar.

I en lederartikkel i bransjetidsskriftet Entreprenadaktuellt har Ann-Louise Larsson igjen tatt opp spørsmålet om sikkerhet, der hun mener at 2017 burde løftes frem som sikkerhetens år. Også Stig Engström har kommet med et innspill til det svært viktige temaet, noe vi mener er bra.

Kravene til sikkerhet øker

Vi er helt enige i utfordringen som leverandører av tilbehør har når det gjelder å garantere for sikkerheten til en ombygd maskin. Den teknologiske utviklingen av tiltrotatorer og styresystemer har tatt mange skritt fremover de siste årene, f.eks. gjennom sikre redskapslåser og mulighet til posisjonering via et gravesystem. Utviklingen av styresystemene og deres komponenter i form av sensorer, grensesnitt mot gravemaskin, spaker, installasjonssett, hjulstyringer, displayer, ulike typer datamaskinenheter samt integrering mot andre systemer, for eksempel gravesystemer, har gjort at kundene i dag ikke bare kjøper en tiltrotator og mekanikken rundt denne. Tiltrotatoren er i dag en helhet med et avansert og tilpasset styresystem, i tillegg til hydraulikk og tilhørende installasjon. Den raske teknologiske utviklingen av tiltrotatorer med nye funksjoner gjør at kravene til sikre produkter, sikker installasjon, sikker bruk og sikre systemer bare øker.

Helhetsansvar

Som produsent og leverandør til forhandlere og maskinprodusenter har vi et helhetsansvar for å levere et sikkert totalprodukt som tilfredsstiller gjeldende CE-merking og som dermed har en gjennomført risikoanalyse. I vårt tilfelle testes maskinvare og programvare under svært krevende og spesielle forhold for å overholde gjeldende sikkerhets- og lovkrav. Dette for å redusere risikoen for feil bruk, feil installasjon eller et defekt system. Vår målsetting er at de teknologiske løsningene vi tilbyr, skal hjelpe føreren med for eksempel å koble til et redskap på riktig måte, eller at installatøren skal kunne koble til de ulike delsystemene på en sikker måte. Da må alle inngående deler garantere at helheten fungerer sikkert og med optimal effektivitet. Vårt ansvar som systemleverandør er også å backe opp produktene med opplæring, teknisk support, dokumentasjon og reservedeler.

Gravemaskiner bygges om i Norden for å tilpasses til markedet. Det er noe man ikke kan unngå. Det innebærer i dag store inngrep, ofte med innblanding fra ulike aktører. Vi mener at det er viktig at de ulike tiltrotatorleverandørene tar et helhetsansvar, for at kunden til syvende og sist skal få et sikkert produkt. Det er dessverre for få i bransjen som vet hva risikoene er om man ikke fullt ut tar et produktansvar, gjør risikoanalyser og sørger for tilhørende CE-merking, for ikke å snakke om konsekvensene ved en eventuell ulykke.

Sammenhengende produkt

Vi mener bestemt at tiltrotatoren og styresystemet er et sammenhengende produkt som må komme fra en og samme leverandør. Foruten ansvaret for sikkerheten kan bare stemme i at vi i bransjen har et ansvar for å holde kundens kostnader nede ved å tilby kortere installasjonstider, support for komplett leveranse, mer fleksible løsninger og nærme oss en standardisering – men det må aldri skje på bekostning av sikkerheten!»

Anders Jonsson, CEO Rototilt Group AB