Har mista skuffen flere ganger

– Man befinner seg av og til i stressede situasjoner, og det er gjerne da slike ting skjer. De gangene det har skjedd har det vært fordi skuffen ikke har vært ordentlig festa. Heldigvis har ingen vært i nærheten av maskinen.

Det sier Edvin Teigen, daglig leder hos maskinentreprenøren Teigen og Udnes AS. Han forteller om et virvar av ulike måter å betjene HK-fester og tiltrotatorer på. Selv har han fire gravemaskiner; tre fra én stor produsent og én fra en annen stor produsent. Etter selv å ha vært pådriver, er betjeningen for redskapsfestene i de tre maskinene fra samme leverandør relativt like, mens den fjerde er helt annerledes. Selv om HK-festet og tiltrotatoren er av samme merke i alle maskinene.

«Skal bare»

– Jeg har kjøpt en rekke maskiner opp gjennom årene, mange fra samme leverandør, og det har vært forskjellige løsninger nesten hver eneste gang. Knapper og brytere sitter på forskjellige steder og brukes til forskjellige ting, og det er ulike brytere for samme funksjoner. Det kan nesten virke som om det har vært avhengig av hvilken montør som har gjort jobben.  Alt som blir preget av rutine går etter hvert på automatikk. Setter du deg inn i en maskin man ikke vant med og «skal bare» skifte en skuff, så skal det ikke mye til før uhellet er ute, sier Teigen.

Annonse

– En standardisering ville naturligvis vært veldig bra, men med så mange leverandører som finnes av både HK-fester, tiltrotatorer og maskiner, tror jeg det blir vanskelig å få alt likt helt ned på bryternivå, sier han.

VISUELL KONTROLL: Selv om indikatorpinnen viser at skuffen er låst, bør man snu skuffen og sjekke at det ser riktig ut. Det gjør det ikke her! (Foto: Runar F. Daler).

VISUELL KONTROLL: Selv om indikatorpinnen viser at skuffen er låst, bør man snu skuffen og sjekke at det ser riktig ut. Det gjør det ikke her! (Foto: Runar F. Daler).

Ulike knapper – samme funksjon

Vi møter ham på en anleggsplass i Lillestrøm, der han for tiden er utleid til Park & Anlegg AS. Han tar oss imot i en av gravemaskinene og demonstrerer hvordan den to år gamle betjeningen fungerer for å skifte redskap på stikka. For å løsne skuffen fra tiltrotatoren trykker han på en bryter på venstre side av setet, deretter trykker han på en knapp på en av spakene.

– Det er det samme hvilken av knappene jeg bruker, og jeg kan bruke begge spakene til å løse ut, forklarer han.
For å løsne ut fra HK-festet er det annerledes; da må han trykke på en bryter på høyre side av setet, og deretter en knapp på venstre spak samtidig som han vrir skuffen helt inn mot hytta.

PLASTIKK: Indikatorpinnen nede til venstre viser at HK-festet er åpnet. Litt dumt at den er av plastikk og dermed har brukket under arbeid. I tillegg blir den fort så møkkete at den ikke synes veldig godt. (Foto: Runar F. Daler).

PLASTIKK: Indikatorpinnen nede til venstre viser at HK-festet er åpnet. Litt dumt at den er av plastikk og dermed har brukket under arbeid. I tillegg blir den fort så møkkete at den ikke synes veldig godt. (Foto: Runar F. Daler).

Raste i bakken

For å kunne betjene HK-festet, må han imidlertid trykke på enda en knapp, som han selv tok initiativet til å få installert etter et uhell.

– Jeg hadde fått informasjon fra maskinleverandøren i forbindelse med overleveringen av maskinen, at man fysisk måtte løsne kabelen fra stikka, for å kunne løse ut fra HK-festet. Men kun to uker senere, da en lærling skulle sette fra seg skuffa, trykket han på feil knapp slik at HK-festet åpnet seg i stedet for tilten – selv om det altså ikke skulle være mulig. Både tiltrotatoren og skuffen raste i bakken. Etter den hendelsen ba jeg om å få montert en ekstra knapp for i det hele tatt å kunne betjene HK-festet.  Og en slik ekstra sikkerhetsknapp har jeg nå fått på alle tre maskinene fra samme leverandør, forteller han.

UOVERSIKTLIG? For å løsne skuffen fra tiltrotatoren må Edvin Teigen først trykke på en bryter på venstre side av setet. Deretter kan han trykke på en rekke ulke knapper på begge spakene for å faktisk løse ut. (Foto: Runar F. Daler).

UOVERSIKTLIG? For å løsne skuffen fra tiltrotatoren må Edvin Teigen først trykke på en bryter på venstre side av setet. Deretter kan han trykke på en rekke ulike knapper på begge spakene for å faktisk løse ut. (Foto: Runar F. Daler).

Tydelige instruksjoner

Inne i hytta henger en bruksanvisning på ruta som viser hvordan HK-festet skal betjenes. Teigen synes det er positivt, men han etterlyser tilsvarende informasjon for tilrotatoren.

– Det som kommer originalt fra maskinleverandøren til Norge er jo det som sitter over tilrotatoren. Alt det andre blir montert i Norge, og da er det ymse med informasjon om dette. Det bør være plansjer i hytta, gjerne klistremerker, som viser hvordan tiltrotatoren skal betjenes også, sier han.

– Så lenge det er så mange ulike betjeninger der ute, og dermed rom for ulike tolkninger hos føreren, så er det etter min mening meget viktig med en nøyaktig bruksanvisning. Daglige funksjoner bør være beskrevet på en enkel måte, helst med både symboler og tekst, og det bør være godt synlig eller i hvert fall lett tilgjengelig. Dette går jo gjerne bra i den maskinen man kjenner, men hvis man må bytte maskin, så kan det bli verre. Særlig i stressede situasjoner.

Vil ta mange, mange år

Selv har den erfarne maskinføreren mistet skuffen flere ganger, og det attpåtil i sin egen velkjente maskin. Vi ber ham demonstrere hvordan det har skjedd.
Han hekter skuffen på tiltrotatoren, låser den, og en blå indikatorpinne glir inn, slik den skal når redskapet er i låst posisjon. Teigen har imidlertid latt kilene gli under bolten slik at den ikke er ordentlig festet. Når han så fyller skuffen med grus og svinger litt på den, raser hele skuffen i bakken med et brak.

Det skal altså ikke mye til hvis ikke maskinføreren er observant og påpasselig til enhver tid. For selv om indikatorpinnen viste at skuffen var låst, burde han ha snudd skuffen og sjekket at det så riktig ut. I tillegg burde han ha dobbeltsjekket ved å legge trykk på skuffen mot bakken.

– Det er jo stort sett menneskelig svikt som fører til disse uhellene. Og er man i stressede situasjoner, som ikke er uvanlig på en anleggsplass, så er sjansen for å feile eller slurve større. Derfor er det viktig å etterstrebe størst mulig grad av likhet i alle maskiner, helst kombinert med «idiotsikre» låsemekanismer på redskapsfestene. Jeg vet det finnes nytt, bra utstyr på markedet nå. Men det vil jo ta mange, mange år før det eventuelt sitter på alle maskiner. På bruktmarkedet vil jo de gamle løsningene kunne vare i flere tiår, avslutter han.

Les også:

På tide å gjøre noe?
– – Nødvendig med «idiotsikre» låsesystemer