Gammel borerigg fikk nytt liv

To halvgamle Atlas D3 borerigger med manuelt kontrollpanel har blitt kraftig oppgradert. Har fått full radiostyring og ”trådløst vernebur”. Dette er den første panelriggen som er bygget om i henhold til Arbeidstilsynets nye krav.

VESTFOLD: Vi er i Sande. En halvgammel Atlas Copco D3 borerigg starter motoren, og begynner den lille belteturen fra parkeringsplassen inn til baksiden av boligtomta. Her skal det bores søm og salvehull for å gjøre plass til et påbygg eller en garasje.

Sindre Nordheim radiostyrer boreriggen

Boreriggoperatør og lærling Sindre Nordheim kan stå på trygg avstand. For bare noen uker siden var dette en helmanuell panelrigg.

Borerirggoperatør Sindre Nordheim Bjerke (20) styrer riggen fra radiopanelet, noen meter unna. Han har trukket hetta over hjelmen, i et forsøk på å beskyttet seg mot noe av regnet.

Annonse

Været er vått og jævlig, med varslet rekordregn. Vel framme på berget begynner boringen. Sindre står litt unna, men går fram for å se bedre. Like ved borestrengen sklir han på en våt og sleip stein, og er på full fart mot den roterende borestrengen.

Borerigg stopper momentant

Da stopper boringen momentant, og et rødt varsellys slår seg på.

”Fallet” er denne gangen bare på liksom, for å vise den videofilmende fotografen hvordan den trådløse verneanordningen på boreriggen fungerer. (Reportasjen fortsetter under videoen)

Hold an litt. Var ikke dette en halvgammel D3, sa du? De har da ikke trådløst ”bur”. De har vel knapt bur i det hele tatt.

Og de er vel vanligvis helmanuelle panelrigger…?

Ombygget panelrigg fra 2007

Ja, det er nettopp det som er saken her. For bare noen få uker siden – i midten av mai – var dette en helmanuell panelrigg. Riggen er fra 2007.

Ikke ny og topp oppdatert, men heller ikke utslitt og avleggs. Her er det mye maskin igjen. Så mye at eieren har tatt kostnaden med å bygge den om fra helmanuell panelrigg til full radiostyring og fullblods trådløst vern som hindrer føreren fra å bli dratt inn i borestrengen.

Første panelrigg ombygget

Det er faktisk Norges første manuelle, panelstyrte pallborerigg som har blitt bygget om for å tilfredsstille Arbeidstilsynets omdiskuterte krav om at også eksisterende boreutstyr skal ha vern, ikke bare nye som leveres med dette fra fabrikk.

Holmestrand Fjellsprengning AS, Correct Maskin AS og Hetronic Norge AS.

PIONERENE: F.v. Jan Landsnes, Kim Andre Svendsen og Sindre Nordheim i Holmestrand Fjellsprengning AS, Olav Løver i Correct Maskin AS og Ørjan Jahren Olsen i Hetronic Norge AS.

Eieren er Jan Landsnes, som eier og driver Holmestrand Fjellsprengning AS. Riggen vi ser er er en av to ca like gamle D3-rigger han har fått bygget om til full radiostyring og ”trådløst bur”.

– Riggene er gode, og har ennå mye brukstid igjen. Som arbeidsgiver og opplæringsbedrift med lærlinger har vi et ansvar for sikkerheten. Dessuten er det påbudt, sier Landsnes.

– Slipper ikke unna vern

– Jo, men det foregår fortsatt en diskusjon om dette. Det er vel ikke helt avklart…?

– Ja, mange går og håper at man skal slippe bur. Men det gjør man ikke. Jeg har selv snakket med Arbeidstilsynet, som sier at det blir alvor til høsten. Da kommer til de til å stoppe rigger som ikke har bur eller annet vern. Det er tull å vente til man blir stoppet, og miste en jobb. Bedre å bare sette i gang, sier Jan Landsnes.

Mottakeren i det "trådløse verneburet"

”BURET”: Denne mottakeren kommuniserer med en sensor i radiopanelet. Nærmere enn to meter, så er det stopp

Ombyggingen monteres som én komplett pakke til panelstyrte rigger, men består av to hoveddeler:

  • Styredelen, med et sett fjernstyrte elektriske servoer som manøvrerer spakene.
  • Trådløs verneanordning, med mottakere på maskinen som kommuniserer med en sensor i førerens kontrollpanel. Hvis man kommer nærmere enn innstilt avstand, så stopper boringen.

Radiostyring til lastebilkran

Systemet og alle komponenter er levert av Hetronic, satt sammen av Hetronic Norge. Styredelen er i utgangspunktet en løsning for ombygging av lastebilkraner fra manuell spakstyring til radiostyring.

Det er en type løsning som sjelden eller aldri brukes på lastebilkraner i Norge, men som er mye brukt på kontinentet.

Verneløsningen med trådløs sensor og radiokommunikasjon er i prinsippet den samme løsningen som brukes på Qmatek / Nemek brønnborerigger (tidligere omtalt i Anleggsmaskinen).

– Hva skjer når operatøren kommer for nær? Stopper rotasjon og mating, eller går det sakte? Er det mulig å jobbe innpå for å skifte stang?

Går sakte i manuell modus

Sindre Nordheim og Ørjan Jahren Olsen

VARSELLYS: Lyset på dekslet over kontrollpanelet går på når det burløse vernet aktiveres. Sindre Nordheim (t.v) og Ørjan Jahren Olsen.

– Den stopper, så lenge maskinen står i automatfunksjon. Hvis du setter den i manuell modus kan den kjøres sakte. Da kan den også opereres på spakene som en vanlig panelrigg, sier daglig leder Ørjan Jahren Olsen i Hetronic Norge AS.

– Det var akkurat sånn jeg ville ha det. Det er stadig problemer med sånne radioer. Jeg har en radiorigg også. Hvis det oppstår noe gærent med radioen, så får du ikke gjort en dritt. Du får ikke flytta den vekk fra salva en gang. Da står du der, og må vente på service, sier Jan Landsnes.

Første med full pakke

Sindre Nordheim og Kim Andre Svendsen

KLAR: Bergsprenger Kim Andre Svendsen merker opp sømlinja, mens borevognfører og lærling Sindre Nordheim etterfyller hydraulikkolje.

Dette er altså den første maskinen som er bygget om med full pakke, med både radiostyring og trådløst vern. I tillegg leverer Hetronic en mindre pakke med kun verneanordningen (”trådløst bur”) til rigger som allerede har radiostyring.

– Vi har montert dette på tre Atlas-rigger, i samarbeid med Atlas Copco. Disse er ute i test nå, sier Ørjan Jahren Olsen.

Monterings- og påbyggjobben er utført av Correct Maskin AS i Hof i Vestfold. Maskinen sto to snaue uker inne på verksted under ombyggingen.

CE-merking i god behold

– Hva med CE-merkingen på maskinen?

– Uberørt. Løsningen fra Hetronic har sin egen CE-merking. Vi gjør ingen konstruktive endringer på maskinen, som dermed beholder sin CE-merking. Det er veldig greit med en sånn ombygging. Den griper ikke inn i store deler av maskinen. Vi flytter ikke én eneste hydraulikkslange og legger ikke til en eneste ventil. Vi går kun inn på nødstoppsløyfa. Alt av el- og hydraulikkskjemaer er som før, og det blir null forvirring for servicefolk som skal jobbe på riggen senere. Alt vi gjør er å erstatte hånda som drar i spaken, sier daglig leder Olav Løver i Correct Maskin AS.

Kostnader

Så har vi det store spørsmålet. Kostnadene. Hva koster denne ombyggingen?

– Cirka 300 000 for komplett pakke med radiostyring og ”trådløst bur”. Da får du en topp moderne rigg der du gjør alt fra radioen. Inkludert start og stopp av motoren. Hvis riggen allerede har radio, så koster pakken med ”trådløst bur” 50 000, sier Ørjan Jahren Olsen fra Hetronic Norge.

– 300 000 pr rigg. Det er heftig på en gammel maskin…?

– Nei. Hvis riggen er bra, så er ikke 300 000 mye penger, hvis man sammenligner med hva en ny rigg koster, sier Jan Landsnes.