Arbeidstilsynet skjerper pålegg om bore-vern

Arbeidstilsynet bekrefter nok en gang: ALLE mobile borerigger skal ha vern. Uansett alder. Skjerper varsel om pålegg.

TRONDHEIM: Du trodde kanskje det var en misforståelse at Arbeidstilsynet skulle kreve vern på alle borerigger, ikke bare de nye?

Der det avdekkes bruk av borerigger uten vern av borestreng skal det varsles vedtak om pålegg. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsutstyret har verneinnretning mot fare i forbindelse med bevegelige deler.

Annonse

 

Den oppfatningen kan du begrave for godt. Har du borerigg, så skal den ha et eller annet vern mot bevegelige deler.

Internt notat

Sitatet over er hentet fra et internt notat hos Arbeidstilsynet, der etaten klargjør overfor sine egne hvordan man skal forholde seg til borerigger og –tårn som mangler verneinnretning på borestrengen.

I notatet henvises det til en rekke bestemmelser i Arbeidsmiljøloven, EU-standarder for boreutstyr og Maskinforskriften.

Nytt eller gammelt

Hovedpoenget er at alt utstyr for boring i dagen skal ha vern mot bevegelige deler. Uansett om det er en flunke ny rigg rett fra fabrikken eller en 30 år gammel boregeit som fortsatt duger.

Den eneste forskjellen er hvilket regelverk kravet begrunnes i:

  • Maskinforskriften (inkludert standarden EN 16228) – gjelder NYE maskiner.
  • Arbeidsmiljøloven og forskrift om utførelse av arbeid – gjeler eksisterende maskiner.

Ulike regler

F.v. Sjefingeniør Bjørn Lerstad, tilsynsleder Tore Jeppe Sørhaug og regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet region Midt-Norge.

F.v. Sjefingeniør Bjørn Lerstad, tilsynsleder Tore Jeppe Sørhaug og regiondirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet region Midt-Norge.

– Arbeidstilsynet har tidligere meddelt at vi vil kreve en eller annen form for vern på denne type borerigger som er i bruk, uansett når de er produsert. Det meldes inn til Arbeidstilsynet flere ulykker per år med slike borerigger. De aller fleste skadene skyldes kontakt med bevegelige/roterende deler på grunn av manglende vern, skriver Arbeidstilsynet i notatet.

Her understrekes det at etaten mener det er både nødvendig og mulig å ettermontere verneinnretning på borerigger som ikke har dette fra før.

– Typer vern kan være faste fysiske vern, fysiske vern med forrigling (automatisk stopp, red anm), sensorer for deteksjon av personer med mer, skriver Arbeidstilsynet i notatet.

Nødstopp er ikke vern

Nødstopp da?

– Nødstopp er ikke en verneinnretning, da den i seg selv ikke hindrer berøring av for eksempel roterende deler, skriver Arbeidstilsynet.

Fagsjef Finn N. Bangsund i MEF er opprørt over kravet fra Arbeidstilsynet. Han mener etaten krever det umulige.

– Anleggsbransjen har vært tydelige på at det vil medføre store praktiske og tekniske vanskeligheter å oppgradere alle eksisterende rigger slik de krever. Kravet vil ramme en stor andel bedrifter som har borerigger produsert før 2015. Betyr dette at alle disse bedriftene nå straks må stanse arbeidene sine, undrer Bangsund.

Vil bli kostbart

MEF forventer nå at Arbeidstilsynet innkaller bransjen til et møte for å få løst det som er en vanskelig situasjon for bedrifter som eier og bruker boreutstyr.

– Det vil bli svært kostbart dersom alle bedriftene som har borerigger før 2015 nå straks må montere sikkerhetsutstyr på sine rigger. Det kan bety kroken på døra for en del av dem, advarer Bangsund.

Invitert til møte

Arbeidstilsynet ble i fjor høst invitert til å delta som observatør i en arbeidsgruppe med representanter fra MEF, EBA, Maskingrossistenes forening og Norsk Arbeidsmandsforbund.

I oktober i fjor ble etaten invitert til det første møtet. Denne invitasjonen ble ikke besvart, og Arbeidstilsynet stilte heller ikke på møtet.

Men nå hevder Arbeidstilsynet at de aldri ble invitert til dette.

– Vanskelig og dyrt

– Det vil medføre praktiske og tekniske vanskeligheter å oppgradere alle eksisterende rigger slik Arbeidstilsynet krever. Dette er rigger som er bygget og solgt etter tidligere standard, som både leverandører og eiere har foldt seg til.

Det skriver arbeidsgruppen i et brev til Arbeidstilsynet i begynnelsen av juni i år. Her retter gruppen en kritisk pekefinger mot Arbeidstilsynets holdning, og en praksis som er strengere enn andre europeiske land.

Kun «norske» rigger

– De tilbudene som er på det norske markedet – eksempelvis AMVs løsning – gjelder kun ”norske” rigger. Ingen andre europeiske land tolker regelverket på samme måte som Arbeidstilsynet i Norge, som mener at rigger produsert før 2015 skal tilfredsstille den nye standarden.

Ingen av de største borerigg-produsentene har løsninger liggende klare, da det ikke er aktuelt å bygge om eldre rigger for resten av det europeiske markedet, skriver arbeidsgruppen i brevet.

Vern på eldre rigger

Arbeidstilsynet peker på bestemmelser i Forskrift om utførelse av arbeid som hjemmel for kravet om vern på eldre rigger, ikke den nye standarden det henvises til i brevet.

Arbeidstilsynet vil stille krav til at mobile borerigger som brukes over jord skal ha tilfredsstillende vern mot bevegelige/roterende deler for å unngå at arbeidstakere kommer i berøring med disse.

Dette gjelder for alle slike rigger uansett når de er produsert, bekrefter Arbeidstilsynet i et brev til MEF i midten av september.

Her svarer Arbeidstilsynet på kritikken i arbeidsgruppens brev i juni. Samtidig retter etaten en kritisk pekefinger tilbake til arbeidsgruppen.

Kaster ballen tilbake

– Arbeidsgruppen ikke har kommet med tiltak som trygger arbeidsdagen for operatører av borerigger. Premissene for dette er lagt i hendene til Arbeidstilsynet. Det vil si at vi er tilbake til der vi var for ett år siden, skriver Arbeidstilsynet Midt-Norge i brevet.

Her bekreftes det igjen at etaten vil opprettholde kravet om en eller annen form vern mot roterende borestrenger på den type borerigger som er omtalt i denne saken.

Og at det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at vern er til stede.

– Vi har forståelse for at det for visse boreoperasjoner er nødvendig å fjerne verneinnretninger for å få utført arbeidet, men det skal være unntaket, skriver etaten.

Høy risiko

I brevet understrekes det også at risikoen for alvorlig skade ved berøring av for eksempel en roterende borestreng er såpass høy at tiltak for å unngå dette må være utført.

– Det ikke er bare på denne type utstyr Arbeidstilsynet setter krav om vern mot bevegelige deler. Dette er også gjort for verktøymaskiner (dreibenker, freser med mer), skriver etaten.

Regiondirektør Stig Magnar Sørås i Arbeidstilsynet region Midt-Norge vil ikke kommentere det som står i det interne notatet eller saken for øvrig, ut over det som står i brevet til MEF.