Tre OPS-finalister

Statens vegvesen tar med Skanska Norge, Strabag/Acciona og Veidekke/Sundt videre i konkurransen om OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum.

Les også:
Syv vil bygge OPS-vei
Stor interesse for OPS-prosjekter

– Vi har hatt syv sterke grupperinger med i vurderingen. Vi skal nå konsentrere oss om dialog og forhandlinger med de tre vi har vurdert som sterkest, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Bettina Sandvin, i er pressemelding.

Annonse

Spennende blanding

Vegvesenet mener, ifølge pressemeldingen, at disse grupperingene utgjør en spennende blanding av norske og internasjonale selskaper. Finalistene er valgt blant annet på grunnlag av erfaring, økonomisk soliditet og historikk på helse, miljø og sikkerhet.

Avdelingsdirektør for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, Bettina Sandvin, fortalte i detalj om alle kravene som stilles av en OPS-leverandør. (Foto: Runar F. Daler).

Avdelingsdirektør for byggherreseksjonen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Bettina Sandvin. (Foto: Runar F. Daler).

Kontraktsverdien antas å ligge rundt fire milliarder kroner. Dette skal OPS-selskapet finansiere i byggeperioden.

– I månedene fremover skal vi diskutere løsninger med de tre selskapsgrupperingene før vi tar et endelig valg om samarbeidspartner, sier Sandvin.

Entreprenørene medvirker

– En prosess med forhandlinger gir entreprenørene muligheter for å spille inn løsningsforslag underveis. Vi skal få et prosjekt med gode tekniske løsninger og optimal framdrift, sier Sandvin.

Det er første gang på 13 år at Vegvesenet inngår en OPS-kontrakt. Forrige prosjekt var utbyggingen av E18 Grimstad-Kristiansand som sto ferdig i 2009. Det spesielle med OPS er at én kontrakt omfatter finansiering, bygging og drift av den ferdige veistrekningen i 20 år. Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som kan dokumentere kompetanse og ressurser på alle disse områdene.

 

Fakta om rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum

Veiprosjektets formelle navn er rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet.

  • 10 km ny 2/3-felts hovedvei og 15 km 4-felts motorvei.
  • Antatt kontraktsverdi på OPS-kontrakten: 4 milliarder kroner

Prekvalifisering: april-juni 2017