Syv vil bygge OPS-vei

Det er mer enn ti år siden sist gang et veiprosjekt ble lagt ut som et OPS (offentlig-privat samarbeid).

Anleggsmaskinen har tidligere skrevet om den store interessen for de tre OPS-prosjektene som skal igangsettes i løpet av få år.  Nå har syv grupperinger meldt interesse for det første av dette; OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum.

– Responsen i markedet er god. Dette er ideelt antall interessenter og mange sterke aktører, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen i en pressemelding.

Annonse

Drifte i 20 år

I flere av grupperingene er det bygd samarbeidskonstellasjoner mellom internasjonale aktører og norske selskap. Prosjektformen OPS innebærer at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år.

Fram til 12. juni gjennomgår Vegvesenet selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner, og velger tre av de syv til videre dialog og forhandlinger om OPS-kontrakten.

Selskapene som blir med videre velges på basis av erfaring med prosjektering, finansiering, bygging og drift, helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt økonomisk kapasitet, ifølge pressemeldingen.

Fakta om rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum:

Vegprosjektets formelle navn er rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet.
• 10 km ny 2/3-felts hovedveg og 15 km 4-felts motorveg.
• Antatt kontraktsverdi på OPS-kontrakten: 4 milliarder kroner
• Prekvalifisering: april–juni 2017