Yrkesskole blir enda større

Sam Eyde videregående skole, Sørlandets største skole, utvides. Anleggselever flytter til splitter nye lokaler og øvingsområder.

Anleggsmaskinen er på plass ved Sam Eyde videregående skole på Myra i Arendal en kald januardag. Like bak skolebygningen, som sto ferdig i 2012, er anleggsmaskiner travelt opptatt med grunnarbeider for nye øvingsarealer, samtidig som ny bygningsmasse er i ferd med å reise seg.

Hver eneste stein plasseres i steinmuren som i et puslespill. Her skal det etableres en bro, som blir en del av den kommende turstien/lysløypa. (Foto: Runar F. Daler).

Hver eneste stein plasseres i steinmuren som i et puslespill. Her skal det etableres en bro, som blir en del av den kommende turstien/lysløypa. (Foto: Runar F. Daler).

Om halvannet år skal blant annet 110 anleggsteknikk- og anleggsmekanikerelever samt 30 yrkessjåførelever ta de nye lokalene og arealene i bruk.

Annonse

Høsten 2018

Sam Eyde videregående erstattet i utgangspunktet yrkesskolen Strømsbu videregående skole. Senere ble også Blakstad videregående skole innlemmet i den nye skolen, og nå skal siste rest av yrkesskolen på Blakstad flyttes til Sam Eyde, inkludert øvingsarealene.

Bakgrunnen for den pågående utvidelsen av skolen er å sikre større, mer effektive og moderne arealer for praktisk undervisning. Utvidelsen på ca. 6600 kvadratmeter over to plan skal gi rom til blant annet verksteder, servicehaller, vaskehall, sveisehall, byggfagshall, lager, nye undervisningsrom og kontorer. De nye undervisingsarealene skal stå ferdig til skolestart høsten 2018.

Lokale krefter

Det er den lokale maskinentreprenøren E. Gauslå & Sønner AS som har grunnarbeidene på prosjektet, både som hovedentreprenør for Aust-Agder fylkeskommune og underentreprenør for Veidekke.

Sørlandets største skole blir enda større. Her reiser det nye bygget seg. Bildet er tatt på vei opp mot det nye øvingsområdet, som er under bygging. (Foto: Runar F. Daler).

Sørlandets største skole blir enda større. Her reiser det nye bygget seg. Bildet er tatt på vei opp mot det nye øvingsområdet, som er under bygging. (Foto: Runar F. Daler).

– Vi hadde hovedentreprisen på selve tomtearbeidet, som inkluderte sprengning, transport og grovplanering av tomta. Det dreier seg om ca. 23 mål skoletomt og ca. 33 mål med øvingsområder. I tillegg kommer to kilometer lysløype/tursti, dreneringsgrøfter og ca. 1000 kvadratmeter natursteinsmurer, forteller daglig leder Øystein Gauslå til Anleggsmaskinen.

– Underentreprisen for Veidekke gikk ut på graving til fundamenter, grøfter, planering for gulv, asfaltering og gatestein for nye parkeringsplasser i forbindelse med nybygget.

HMS-fokus

Selv om den nye bygningsmassen for lengst er i ferd med å reise seg, er ikke maskinentreprenøren helt ferdig med grunnarbeidene.

Øystein Gauslå, daglig leder hos den lokale maskinentreprenøren E. Gauslå & Sønner AS, som har grunnarbeidene på prosjektet. Han tror sammenslåingen av skolene og utvidelsen er et lurt grep av fylket. (Foto: Runar F. Daler).

Øystein Gauslå, daglig leder hos den lokale maskinentreprenøren E. Gauslå & Sønner AS, som har grunnarbeidene på prosjektet. Han tror sammenslåingen av skolene og utvidelsen er et lurt grep av fylket. (Foto: Runar F. Daler).

– Siden vi begynte her i april i fjor har vi tatt ut ca. 130.000 kubikkmeter fast fjell. Det står igjen ca. 20.000 kubikk ute ved øvingsområdet før vi er ferdig, sier Gauslå og påpeker at det ikke akkurat er «friskyting» i området. Det er nemlig mange å ta hensyn til.

– Jobben i seg selv er jo relativt enkel, men det er mange naboer å ta hensyn til, med tanke på støv, støy og ikke minst sprengning. Skolen har vært i full drift underveis, og det er også en barnehage, enda en skole og en rekke boliger i nærheten, så her nytter det ikke med 99 prosent sikkerhet, for å si det sånn. Det er en stor kabal å planlegge hver salve, slik at det ikke er noen som helst sjanse for uhell eller skader. Vi har gjennomført informasjonsmøter med alle naboer, også langt utenfor vårt definerte sprengningsområde, forteller han.

Totalt 150.000 kubikkmeter fast fjell tas ut av området. Da kreves det store maskiner. (Foto: Runar F. Daler).

Totalt 150.000 kubikkmeter fast fjell tas ut av området. Da kreves det store maskiner. (Foto: Runar F. Daler).

– Vi har for øvrig hatt et svært godt samarbeid med Veidekke, ikke minst når det gjelder HMS. Bare det at vi har hatt et så rent og ryddig anlegg har gitt store HMS-fordeler, samtidig som det har vært positivt for effektiviteten.

Økt status?

I forbindelse med utvidelsen av skolen etableres også en ny tursti/lysløype i området. Ifølge Arendals Tidende var dette et krav Arendal kommune stilte overfor fylkeskommunen når skolen skulle utvides.

– Det har blitt en del overskuddsmasser her. Mesteparten har blitt brukt som fyllmasser i jobber utenfor anlegget. Noe av den beste steinen har vi sent til et pukkverk for knusing, mens rundt 30.000 kubikk har gått med til å etablere en kombinert skogsvei og lysløype/tursti. Det har ikke vært noe krav om å bruke massene internt, men fylkeskommunen og kommunen jobbet tett sammen for å få på plass denne nesten tre kilometer lange skiløypa og skogsveien. Det er jo fornuftig og gunstig både miljømessig og økonomisk, sier Gauslå, som ikke legger skjul på at han til å begynne med selv var motstander av sammenslåingen av skolene.

Dette blir det nye øvingsområdet. Ifølge avdelingsleder anleggsfag ved skolen, Lars Ole Hansen, blir det litt mindre enn det de har hatt på Skarsbru (Blakstad), men det blir bedre egnet og mer praktisk. (Foto: Runar F. Daler).

Dette blir det nye øvingsområdet. Ifølge avdelingsleder anleggsfag ved skolen, Lars Ole Hansen, blir det litt mindre enn det de har hatt på Skarsbru (Blakstad), men det blir bedre egnet og mer praktisk. (Foto: Runar F. Daler).

– Vi har alltid hatt et godt forhold til yrkesskolen, og flere av våre ansatte har gått der. At skolen ble flytta fra nabokommunen var jeg opprinnelig imot, men nå som det har gått litt tid tror jeg faktisk det var et lurt grep av fylket. Jeg tror det er positivt at elevene på andre linjer kan få se og oppleve på nært hold hvor spennende og interessante anleggslinjene kan være. At det er så mye datastyring involvert i dagens maskiner tror jeg kanskje også er med å heve statusen på hele anleggsfaget, sier han.

Kan ta imot enda flere

Sam Eyde vgs. er en av få skoler i landet som har såkalt landslinjetilbud for både anleggsteknikk og yrkessjåføropplæring. Landslinjer kjennetegnes ved at søkere fra hele landet står likt ved inntak. På skolen er det nå fem klasser i anleggsteknikk, hvorav fire er landslinjeklasser og én er fylkeskommunal (Vest-Agder). I tillegg er det én anleggsmekanikerklasse og én klasse i yrkessjåførfaget.

– Det var vanskelig å komme inn her dette skoleåret. Jeg tror faktisk elevene måtte har et karaktersnitt på 3,9 for å komme inn på landslinjeklassene. Den femte, fylkeskommunale klassen startet opp høsten 2016, og vi håper den kan fortsette i årene som kommer, forteller Lars Ole Hansen, avdelingsleder anleggsfag ved skolen. Han skulle gjerne hatt enda flere klasser ved skolen.

Her pigges det i forgrunnen og bores i bakgrunnen. I midten til venstre bygges deler av den totalt 1000 kvadratmeter store natursteinsmuren på området. (Foto: Runar F. Daler).

Her pigges det i forgrunnen og bores i bakgrunnen. I midten til venstre bygges deler av den totalt 1000 kvadratmeter store natursteinsmuren på området. (Foto: Runar F. Daler).

– Det ideelle her ved Sam Eyde hadde nok vært seks anleggsteknikk-klasser, for å få utnyttet maskinparken maksimalt. I tillegg er det veldig viktig å ha anleggsmekanikerlinja her; jeg vil egentlig si det er en forutsetning for å få det til å fungere. Det er viktig å skape synergier mellom linjene på den måten, sier han.

Enklere og bedre for elevene

Skoleledelsen er naturlig nok begeistret for utvidelsen av den allerede store og høyst moderne skolen.

– Vi gleder oss veldig til å få samlet alle elevene på én lokasjon og til å ta i bruk det nye øvingsområdet her. Det blir 33 mål opparbeidet og ferdigplanert areal, hvor vi har bedt entreprenøren legge igjen en del stein og jord, som vi skal «leke» oss med. Området blir litt mindre enn det vi har hatt på Skarsbru (Blakstad), men det blir bedre egnet og mer praktisk, sier avdelingsleder Hansen.

– Ikke minst vil det bli mye enklere for elevene. Det vil jo gå mye mindre tid til kjøring, ettersom de i dag har det meste av teorien her, mens den praktiske opplæringen foregår på Skarsbru. Nå får vi samlet alt på ett sted og teori og praksis kan kombineres langt bedre. For elevene blir det en stor fordel å få oppdaterte, nye fasiliteter og alt samlet innen gangavstand. Det nye verkstedet blir også knallbra, slår han fast.

Skoleledelsen er naturlig nok begeistret for utvidelsen av den allerede store og høyst moderne skolen. Fra venstre: Lars Ole Hansen (avdelingsleder anleggsfag), Nils Inge Øyna (rektor), Beate Nielsen Dingsøyr (studierektor) og Ivar Flageborg (avdelingsleder transportfag). Lengst til høyre står regionsjef i MEF, Oskar Tore Åsen. (Foto: Runar F. Daler).

Skoleledelsen er naturlig nok begeistret for utvidelsen av den allerede store og høyst moderne skolen. Fra venstre: Lars Ole Hansen (avdelingsleder anleggsfag), Nils Inge Øyna (rektor), Beate Nielsen Dingsøyr (studierektor) og Ivar Flageborg (avdelingsleder transportfag). Lengst til høyre står regionsjef i MEF, Oskar Tore Åsen. (Foto: Runar F. Daler).

– For yrkessjåførelevene, som holder til på Skarsbru i dag, blir dette også helt topp, skyter Ivar Flageborg, avdelingsleder transportfag, inn.

– Jeg tror det blir veldig fint for de ulike elevgruppene å hente inspirasjon fra hverandre og se hvordan ting henger sammen. Dette vil nok vise seg å være et meget positivt tiltak av fylket, sier han.

Et kraftsenter for bygg og anlegg?

– Vi har vært fordelt på to kommuner, men nå blir alt samlet her i Arendal, og regionens største skole blir enda større. Det å få samlet hele kompetanse- og fagmiljøet her på Sam Eyde er en stor satsing fra fylkets side, og noe vi ser veldig fram til. Det er også viktig personalmessig for å kunne tilby det beste til alle elevene, sier studierektor Beate Nielsen Dingsøyr.

Rektor Nils Inge Øyna gikk selv på Blakstad i 1978 og var senere lærer, avdelingsleder og rektor der, før han ble rektor på Sam Eyde. Han håper sammenslåingen og utvidelsen kan slå positivt ut også i en større sammenheng.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få være med å bygge en ny skole for bygg og anlegg. Det er helt fantastisk! Kanskje kan dette bli et kraftsenter for bygg og anlegg i hele regionen, nå som det går mot sammenslåing av agderfylkene. Det blir spennende å se hva som skjer framover, sier han. Han presiserer videre at han ikke har fått en eneste kommentar om at byggearbeidene har vært til sjenanse for skolen underveis i prosjektet, noe som var et tema i forkant.

– Det betyr jo at det neppe vil bli problem med støy eller støv fra øvingsområdet når det tas i bruk heller. Dessuten danner den nye lysløypa og turstien en naturlig støyvoll mot skoleområdet. Dette blir bra, avslutter han entusiastisk.