Nye kabeltunneler i Oslofjorden

NCC monterte nylig fjerde og siste kabeltunnel i indre Oslofjord, som et ledd i å sikre trygg strømforsyning på Østlandet.

Fire nye muffestasjoner skal forbinde nye og sterkere sjøkabler over indre Oslofjord, og siden høsten 2015 har NCC bygget både stasjoner og tilhørende infrastruktur i strandsonen på begge sider av fjorden i Hurum og Vestby. Dette skriver NCC i en pressemelding.
Se film om monteringen av kabeltunnelen her:

Annonse

I februar kom siste kulvertelement for kabelkanalene på plass på sjøbunnen på Brenntangen i Hurum, og dermed er en viktig milepæl nådd i prosjektet som NCC utfører på oppdrag for Statnett SF.

– For NCC er det en milepæl når alle ni kulvertelementer – hver av dem på 200-230 tonn – er vellykket montert på sjøbunnen. Arbeidene har så langt gått svært bra uten alvorlige hendelser av noen art, sier prosjektleder Per Eikehaug i NCC i pressemeldingen.

Sikker gjennomføring

– NCC er hovedentreprenør for bygging av nye muffehus og kabelkulverter. Hovedutfordringen i dette prosjektet har vært trange byggeplasser ned mot fjorden. På tross av utfordringene har vi sammen med NCC funnet løsninger som er gjennomført på en sikker måte, sier prosjektleder Martin Mauritzen i Statnett SF.

Personell fra Sjøentreprenøren inspiserer muffestasjon på Brenntangen Sør Vestby Akershus. (Foto: Fotograf: Robin Stenersen/NCC).

Personell fra Sjøentreprenøren inspiserer muffestasjon på Brenntangen Sør Vestby Akershus. (Foto: Fotograf: Robin Stenersen/NCC).

Dagens kabelforbindelser over Oslofjorden er fra 1958 og 1975 og har nådd teknisk levealder. For å sikre fortsatt stabile strømleveranser må disse forbindelsene fornyes, ifølge Statnett. I disse dager er den første NCC-bygde stasjon på Solberg i Hurum kommune ferdig. Anleggsarbeidet på Brenntangen i Vestby kommune ble utsatt et halvt års tid, men med god framdrift fra NCCs side, er det meste hentet inn.

– Vi forserer arbeidene for at sjøkabler skal legges som forutsatt sommeren 2017, sier anleggsleder Geir Are Opgård i NCC. Godt samarbeid har vært avgjørende, ifølge Mauritzen i Statnett.

– Anleggsarbeidet på Brenntangen kom i gang senere enn først antatt. På grunn av et godt samarbeid mellom Statnett sin byggeledelse og NCC vil det første anlegget ferdigstilles i løpet av høsten 2017, som opprinnelig planlagt, sier han. De to nye kabelanleggene er i sin helhet planlagt ferdigstilt i løpet av 2018.

Fullskala NCC-prosjekt

Med hovedentreprise på prosjektet er fagfolk fra en rekke NCC-selskaper i sving fra planlegging til ferdigstillelse.

En rekke NCC-selskaper er i sving i byggeprosjektet nye muffestasjoner i Oslofjorden. Her med bla. (f.h.) NCC-anleggsleder Geir Are Opgård, anleggsleder Jon B.Nesse fra Sjøentreprenøren og anleggsleder Bjørnar Kjellmann fra Engebretsen Betong og Mur. (Foto: Robin Stenersen/NCC).

En rekke NCC-selskaper er i sving i byggeprosjektet nye muffestasjoner i Oslofjorden. Her med bla. (f.h.) NCC-anleggsleder Geir Are Opgård, anleggsleder Jon B.Nesse fra Sjøentreprenøren og anleggsleder Bjørnar Kjellmann fra Engebretsen Betong og Mur. (Foto: Robin Stenersen/NCC).

– Dette er i praksis et fullskala NCC-prosjekt der en rekke av våre selskaper og forretningsområder har bidratt i leveransen, forteller anleggsleder Opgård. Dette allsidige prosjektet passer perfekt for NCC-familien, ifølge prosjektleder Eikehaug.

– Vi har med våre selskaper Carl C. Fon, Sjøentreprenøren, Herkules, J. E. Engebretsen, Interform, NCC Industry og NCC Building. Det har vært et godt samarbeid og viser at vi har svært mye god og variert kompetanse i NCC, sier prosjektlederen.

Undervannsarbeider

Godt undervannsarbeid er avgjørende i et prosjekt som dette, og blir utført av NCC-selskapet Sjøentreprenøren. På tre av ilandføringsstedene er betongfundamenter etablert på undervannsfjell, mens ett er montert på sandbunn.

– Nøyaktige betongfundamenter i ulik høyde skal passe overens med knaster under prefabrikkerte kulvertelementer. Da må man være nøyaktig i utførelsen av sprengningsarbeidene og betongarbeidene i sjøen, forteller anleggsleder Jon B. Nesse i Sjøentreprenøren.

Også utløftingen og selve montasjen av de ni kulvertelementene har bydd på utfordringer, både over og under vann.

– Dette har krevd stor nøyaktighet og god planlegging både fra skipper, kranfører på kranlekter, flaggmann, dykkerleder og selve dykkeren. Men med god planlegging går dette bra og det har det gjort i dette prosjektet, sier Nesse.

Om prosjektet:

Bygging av nye muffehus og tilhørende infrastruktur på hver av forbindelsene Solberg-Brenntangen og Filtvet-Brenntangen mellom Hurum og Vestby kommuner i Buskerud og Akershus.

Anleggene vil bidra til å sikre strømforsyningen for 2,5 millioner mennesker på Østlandet samt sikre kraftutveksling til og fra Sverige.

  • Muffestasjon: Hus som forbinder strømførende sjøkabler med eksisterende strømnett på land.
  • NCC-personell: Cirka 60
  • Kunde: Statnett SF
  • Verdi: 151 mill kr
  • Forskaling: 22000 m2
  • Betong: 5000 m3
  • Armering: 700 tonn