Rigger seg til for anleggsstart

Arbeidsfellesskapet Metrostav, HAG Anlegg og Bertelsen og Garpestad klør i fingrene etter å starte siste parsellen av E134 Damåsen-Saggrenda, Trollerudmoen-Saggrenda.

Kontorriggen til det tsjekkisk-norske arbeidsfellesskapet vokser nå fra time til time ved Gildehallen på hjørnet av Landsverkveien og Bergmannsveien (E134) nær Moane industriområde på Kongsberg. Dette skriver Vegvesenet på sine nettsider.

Kontorriggen er om få dager klar til innflytting, og maskiner plasseres gradvis ut i terrenget på delstrekningen for anleggsstart.

Annonse

Og om få dager starter de å rydde skog og vegetasjon samt jordmasser langs linja over Moane, Saggrenda og opp Lassedalen mot Vollåsen.

Offisiell anleggsstart blir markert ved området for Saggrenda bru onsdag 18. januar klokken 10.00.