Dobbel milepæl på Kongsberg

Halv million arbeidstimer uten skade med fravær, og to km lang tunnel har kommet halvveis.

I disse dager rundes to viktige milepæler på det store veiprosjektet i Kongsberg, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

På delstrekningen E134 Damåsen-Tislegård ble det den 11. januar markert at prosjektet er halvveis i den to kilometer lange Kongsbergtunnelen under Gamlegrendåsen.

Annonse

500.000 timer

Samtidig har hele prosjektet, som startet for litt over halvannet år siden, nå passert 500.000 arbeidstimer uten skade med fravær, noe både entreprenørene og byggherren Statens vegvesen stolte og glade for.

Åpner høsten 2019

E134 Damåsen-Saggrenda-prosjektet holder HMS-fanen høyt som en av de prioriterte målene i gjennomføringen av veiprosjektet.

13,2 kilometer ny E134 fra Øvre Eiker til Kongsberg planlegges åpnet for trafikk høsten 2019.