Rigget for store dimensjoner

Olimbs nye rigg for styrt boring byr på bortimot 100 tonn trekkraft og 66 000 Nm i rotasjonsmoment. Det betyr lange strekk med styrt boring.

– Endelig er den på plass, sier nodig-entreprenør Olimb om sin nye rigg for styrt boring.

Riggen kommer fra tyske Prime Drilling i Tyskland, og er i følge Olimbs egen melding Norges største rigg for dette formålet. Den har en trekk-kraft opp mot 100 tonn og et rotasjonsmoment på 66 000 Nm.

Annonse

De har ikke med seg selve riggen til Arctic Entrepreneur, men informerer mer enn gjerne om mulighetene i den.

Opp til 1,2 kilometer

– Nå er vi i stand til å bore lengder opptil 1200 meter, avhengig av diameter, sier en stolt driftssjef Øystein Olimb i Olimb Anlegg AS.

Med den nye riggen har Olimb Anlegg muligheten til å levere rør fra 32 til 1200 mm. Selskapet har med denne totalt fire rigger, fra 10 til 100 tonns trekkekapasitet.

Den nye riggen har fått typebetegnelsen PD80/65 CU. Den er delvis utviklet spesielt for Olimb, og finnes ikke på produsentens webside. Maskinen er basert på «lillebror» PD 80/45 CU. Den er 2,5 meter bred, 11,5 meter lang og veier 28 tonn netto.

Dobbel kapasitet

Olimbs nye rigg har nesten dobbelt så stor kapasitet som den 15 år gamle riggen som nå er skiftet ut.

– Vi har etter flere møter med produsenten Prime Dilling fått en rigg med de spesialtilpasninger selskapet har ønsket, og har store forventninger til nyanskaffelsen. Det er moro at vi nå har tatt dette steget med en betydelig millioninvestering, sier Olimb.

Han vet at samtlige medarbeidere i Olimb Anlegg gleder seg over å ha fått riggen i produksjon.

Å få jobbe med nytt utstyr med solide krefter gir et ekstra «kick». Det kan nok de fleste lesere av denne artikkelen identifisere seg med.

Rett på jobb for Park & Anlegg AS

Den nye riggen gikk rett på et oppdrag ved Langevann på Lørenskog. Etter en gjennomgang av riggen med to tyske ingeniører fra leverandøren, ble den straks tatt i bruk.

Oppdraget var for entreprenørfirmaet Park & Anlegg AS, som har bestilt en rekke nodig-tjenester av Olimb i forbindelse med etablering av reservevannløsning for Nedre Romerike Vannverk, NRV.

Den nye riggen fikk sin første test med totalt 385 meter styrt boring fordelt på to traseer. Et 800 mm varerør for en 630 mm vannledning skal på plass ved Langevann. Olimb har i tillegg også gjennomført 30 meter med rørpressing av 700 mm under en av innfartsveiene til Lillestrøm.

Klimaendringer gir større krav

–  Vi hadde helt klart et behov for fornyelse. Med de betydelige klimaendringene etterspør markedet stadig større dimensjoner for å takle de nedbørsmengdene som kommer. Stadig flere oppdragsgivere etterspør store dimensjoner også for styrt boring, og det er dette markedet vi nå håper å betjene på en god og solid måte, sier Øystein Olimb.

Omtrent det samme sier Båsum Boring AS om sin nyanskaffelse, en heftig hammerborerigg.

Den tyske produsenten Prime Drilling kan levere rigger helt opp til 600 tonn, men Olimb har valgt å legge seg på en kapasitet som selskapet mener dekker det norske markedet.

– Nå regner vi med å være godt rustet for de neste 15 årene, sier Øystien Olimb.