Kraftplugg som eter seg gjennom det meste

Her gjøres ”jomfrujobben” for Norges største hammerborerigg. Båsums nye redskap er tre ganger sterkere enn alt annet de har. På nyåret kommer ildprøven for den.

Tekst og foto: Odd Borgestrand

 Geonex HZR610 er det kraftigste horisontalriggen for hammerboring i Norge. Her på premierejobben ved Fåberg. (Alle foto: Odd Borgestrand)

FÅBERG: Det hammerbores under jernbanesporene på Fåberg stasjon.

Annonse

Samtidig går godstog og persontog forbi like ved. Her er det ingen stans på veien til og fra Lillehammer. Transporten går som normalt på Dovrebanen.

– Det er sånn det skal være, sier Dag Espen Båsum.

Han er avdelingsleder for gjennomboring, fundamentering og utblokking i Båsum Boring AS. NoDig-metoden hammerboring blir benyttet nettopp for at trafikken skal gå som normalt, og under trygge omstendigheter.

Store dimensjoner

Det var folksomt ved Fåberg stasjon de siste dagene av oktober. Ikke for å ta toget, men svært mange ønsker å ta Norges største rigg for hammerboring i øyesyn.

Det er Båsum Borings nye, finskeproduserte Geonex-rigg er på sitt første oppdrag. Kjempen har kapasitet på gjennomboring av rør i dimensjoner fra 508 til 813 mm og opp til 80 meters lengder, avhengig av grunnforholdene.

Den har en matekraft på 40 tonn og rotasjonskraften er på 5.000 Kn.

– Dette er en kraftplugg sammenlignet med det utstyret vi har benyttet tidligere. Her er det snakk om en tredobling av kraften, forteller en synlig stolt Dag Espen Båsum.

Markedet kommer

Båsum Boring har bokstavelig talt rigget seg til gjennom flere år for å ha midler til denne store investeringen.

Markedet for en så stor rigg er egentlig ikke på plass i Norge foreløpig. Men Båsum er sikker på at markedet innen hammerboring vil vokse i takt med klimautfordringene.

Etterspørselen etter etablering av overvannsrør i store dimensjoner øker, og det møter Båsum med denne betydelige millioninvesteringen.

Overvannet stiger

Prosjektleder for utbygging av vann og avløp i Lillehammer kommune, Pål Rune Ringdal, bekrefter at behovet absolutt er til stede.

Ved Fåberg stasjon etableres nettopp en ny trasè for å håndtere overvannet fra et boligområde rett nord for jernbanestasjonen på Fåberg.

Det bores et 813 mm stål varerør de 36 meterne under jernbanetraseèn. Her trekkes et dobbeltvegget 630 mm PP-rør for å føre vannet videre ned mot Lågen.

Geonex-riggen har kraft nok til å bore i alle typer masser, fra de helt løse til fjell. Ved Fåberg stasjon var det ikke mulig å gjennomføre vanlige geotekniske undersøkelser på grunn av togtrafikken.

Grus, stein og fjell

– Med denne kan vi ta de mest krevende oppdragene i landet, sier Dag Espen Båsum.

Det var forventet kombinasjonsmasser med grus og stein, men muligheten for å støte på fjell var også til stede.

Derfor ble hammerboring valgt som metode. Den nye riggen ville være i stand til å hamre seg fram gjennom massene, uansett hva de er.

– Det spesielle ved oppdraget ved Fåberg stasjon var at boringen måtte gjennomføres motstrøms på grunn av de lokale forholdene. Det måtte etableres en forholdsvis stor boregrop, siden hvert av varerørene var på hele 12 meters lengde. Med så lange lengder ble det færre sveiseskjøter og dermed svært god strekkfasthet, forklarer Dag Espen Båsum.

Sveiseskjøter svake punkt

Sveiseskjøter kan lett bli det svake punktet, og da betyr det økt sikkerhet med færrest mulig sveiseskjøter.

I dette prosjektet var det en margin på tre prosents fall, og dermed kunne Båsum gå for motstrøms boring.

Halv milliard til VA

Lillehammer kommune har satt av en halv milliard kroner de neste årene innenfor VA-sektoren.

Her har man både jernbane og E-6 å forholde seg til ved renovering og fornying av ledningsnettet. Da må det nødvendigvis bli en del gravefrie metoder, som styrt boring og hammerboring.

– Vi har mye å ta igjen når det gjelder ledningsnettet i kommunen. Det skal også etableres et nytt renseanlegg i nærmeste framtid. Da er det viktig for oss å vite at det er entreprenører og rådgivere som kan hjelpe oss å løse de store oppgavene vi har foran oss, sier Ringdal.

Strenge krav på jernbane

Jernbaneverket setter strenge krav til aktivitet i tilknytning til jernbanetraseer. Graving er utelukket, og det skal benyttes metoder som ikke er massefortrengende.

Hammerboring og styrt boring er nettopp slike metoder.

Båsum Boring AS har så langt gjennomført tre kryssinger for Lillehammer kommune der hammerboring under jernbanetraseèr er benyttet.

Klar for ildprøven

Båsum-trioen Dag Espen, Stein og Roar konstaterer at den nye riggen innfrir på første oppdrag ved Fåberg stasjon nord for Lillehammer.

Båsums kraftplugg skal snart fraktes til Vestlandet, der riggen virkelig skal få vise hva den duger til.

Dette er et spektakulært prosjekt som er forberedt over flere år, med Statkraft som oppdragsgiver.

Timingen på oppdragene for Lillehammer kommune passet perfekt, med både opplæring og innkjøring av den nye riggen før den store ildprøven kommer på nyåret.

– Nå har vi solid utstyr, i tillegg til solid erfaring og kompetanse. Med denne etterlengtede investeringen er vi i stand til å ta de mest krevende oppdragene her i landet, sier Båsum.