Bransjen trenger et kunnskapsløft

De fleste bedriftseiere er nok bevisste, men for at den enkelte maskinfører skal få forståelse av potensialet i drivstoffreduksjon, kreves en holdningsendring. Kursing er nøkkelen. En holdningsendring må til.

Det kom fram på et dagseminar om drivstofforbruk og miljø i bransjen, som ble arrangert av MEF på Rudshøgda nylig.

Anleggsmaskinen har tidligere skrevet om at anleggsbransjen stadig blir grønnere. For mens bransjen vokser og vokser, reduseres CO2-utslippene, som nå er nede på 1997-nivå. Potensialet for ytterligere utslippskutt er likevel stort. Men det må kanskje både en holdningsendring og opplæring til for å oppnå ytterligere reduksjon av utslippene og bedring av økonomien i bedriftene.

Annonse
Stian Brenden, i Stian Brenden Maskinservice AS, etterlyser fokus på effektivisering og kursing om drivstoffreduksjon også i anleggsbransjen. (Foto: Runar F. Daler).

Stian Brenden, i Stian Brenden Maskinservice AS, etterlyser fokus på effektivisering og kursing om drivstoffreduksjon også i anleggsbransjen. (Foto: Runar F. Daler).

Mye å hente

– Transportbransjen begynner å bli gode på kjørekurs og dieselbesparelser. Skogsbransjen har nok også kommet lengre med dette. Jeg etterspør derfor mer fokus på effektivisering og kursing også i anleggsbransjen, sa Stian Brenden til de fremmøtte på Rudshøgda. Han driver Stian Brenden Maskinservice AS i Nord-Gudbrandsdalen.

– Jeg tror det er veldig mye å hente, både med tanke på miljøet og økonomien. Jeg skulle ønske leverandørene kunne samarbeide, gjerne sammen med MEF, for å få til opplæring/kursing på dette, sa Brenden.

Kan alltid bli bedre

At skogsbransjen har kommet et godt stykke på vei når det gjelder kursing for å kjøre mer effektivt, bekreftet Ole Bertil Reistad i sitt innlegg. Han har drevet i skogen i 30 år og representerte Skogbrukets kursinstiutt (Skogkurs). Han fortalte om det svenske kursopplegget RECO (Rational Efficient Cost-Optimization), som har blitt gjennomført også i Norge de senere årene.

– I 2005 ble en ansatt ved Skogforsk i Sverige leid inn som maskinfører i forbindelse med oppryddingen etter stormen Gudrun. Han ble sittende og se på maskinførerne og funderte på hva som gjør at én maskinfører bruker litt mindre diesel enn en annen, når de kjører samme maskin og det samme tømmeret? Det var i grunnen starten på RECO, fortalte Reistad.

Skogsbransjen har kommet lengre når det gjelder effektivisering, blant annet med kursopplegget RECO (Rational Efficient Cost-Optimization). Bildet er fra Hurdagene i høst. (Foto: Runar F. Daler).

Skogsbransjen har kommet lengre når det gjelder effektivisering, blant annet med kursopplegget RECO (Rational Efficient Cost-Optimization). Bildet er fra Hurdagene i høst. (Foto: Runar F. Daler).

– Hovedtanken bak RECO er at tømmeret skal være så billig som mulig fra stubbe til velteplass, der lastebilen skal hente det. Det vil i praksis si rasjonell, økonomisk kjøring. Poenget med RECO er ikke å finne en fasit, men å hele tiden bli bedre. For det finnes alltid en bedre måte å gjøre ting på.

Øvelse gjør mester

Reistad fortalte videre at et RECO-kurs består av en teoridag på syv-åtte timer, etterfulgt av en praktisk oppfølging på fire timer i hver enkelt maskin.

– Det er klart at skal man bli god på noe, må man trene mye – akkurat som idrettsutøvere. Hvis man ikke trener, kan man ikke vinne, slo han fast.

Ole Bertil Reistad fra Skogkurs sa at dieselforbruket kan reduseres med 10 prosent bare

Ole Bertil Reistad fra Skogkurs sa at dieselforbruket kan reduseres med 10 prosent bare ved å kutte ned på tomgangskjøringa. (Foto: Runar F. Daler).

– Det er tre punkter som er avgjørende for å lykkes med dette; det er bevisstgjøring av sjåfør, innstillinger av maskin og valg av metoder. Vi har et eksempel fra Norge med en maskin som brukte 8,3 liter diesel per time, før vi kjørte kurs og justerte maskinen. Tre og en halv måned senere brukte maskinen mellom 6,3 og 6,7 liter per time – altså en reduksjon på halvannen liter per time, selv om både maskinen, sjåføren og jobben er den samme, og den gjøres like kjapt.

Tomgangskjøring

– Vi mener også at dieselforbruket kan reduseres med 10 prosent bare ved å kutte ned på tomgangskjøringa, fortsatte Reistad.

– I tillegg til rene maskinkostnader, fører tomgangskjøring til at man spiser opp garantitida si, man får raskere høy timestand, annenhåndsverdien reduseres betraktelig mye fortere og dieselforbruket blir selvsagt høyere. Skal du stå stille noe særlig mer enn tre-fire minutter, så bør du slå av maskinen. Det er de fleste leverandørene enige i, sa han.

Betaler mye for ingenting

At det er mye å hente ved å redusere tomgangskjøring, var salgssjef i PON Equipment, Stig Kjetil Haugsvær, enig i.

– Tomgangskjøring er en stygg parameter, ikke minst når man ser på anleggsmaskiner. Man graver litt, er nede i grøfta litt, og maskinen står stort sett og tusler og går på tomgang. I de mest ekstreme tilfellene snakker vi en tomgangskjøring på oppimot femti prosent av tida, sa han.

– Vi har autostopp-systemer som kan bidra til å redusere dette. Sjåføren kan gå inn og velge hvor lenge han ønsker at maskina skal gå på tomgang før den stopper. Noen er flinke til å bruke det, mens andre ikke bruker det i det hele tatt. Timetelleren tusler og går uansett, også når maskinen går på tomgang. De fleste har også en serviceavtale som går på timer. Man betaler dermed veldig mye for ingenting når man kjører på tomgang.

Stig Kjetil Haugsvær i PON Equipment sa at dersom den enkelte sjåfør skal se det store potensialet som ligger i en drivstoffreduksjon, kreves det nok en holdningsendring. Og da er kurs og opplæring utrolig viktig. (Foto: Runar F. Daler).

Stig Kjetil Haugsvær i PON Equipment sa at dersom den enkelte sjåfør skal se det store potensialet som ligger i en drivstoffreduksjon, kreves det nok en holdningsendring. Og da er kurs og opplæring utrolig viktig. (Foto: Runar F. Daler).

Vanvittig viktig

Haugsvær var også klar på at anleggsbransjen har behov for en holdningsendring.

– Jeg tror nok de aller fleste bedriftseiere er ganske bevisste på dette. Men for at den enkelte sjåfør skal få den samme forståelsen og se det store potensialet som ligger i en drivstoffreduksjon, kreves det nok en holdningsendring. Og da er kurs og opplæring utrolig viktig. Hvordan kan man utnytte anleggsmaskinen på en mest mulig effektiv og økonomisk måte? Det være seg hvordan du plasserer dumperen? Hvordan plasserer du hjullasteren? Gravemaskina? Det handler om å ha kortest mulig bevegelser i maskina for den jobben du skal gjøre, sa han.

– Vi har egne folk som kjører opplæring på dette, men vi er ikke så aktive ute i markedet – det går mest på forespørsler. Jeg er enig i at bransjen burde være mer offensivt ute og gi opplæring. På lik linje som man gjør på lastebil. Der er det etterutdanning hvert femte år, med fokus på blant annet effektiv og økonomisk kjøring.

MEF-skolen på banen?

Regionssjef i MEF, Espen Alvestad, ga de fremmøtte et lite håp når det gjelder mulig kursing og opplæring i regi av MEF.

– Vi ser at det er behov for kurs med fokus på økonomisk og effektiv kjøring i anleggsbransjen. MEF-skolen har allerede fått innspill om dette fra oss i MEF region Øst, så vi har et berettiget håp om at vi kan få til et kurs på dette via MEF-skolen, kanskje allerede i løpet av neste år, sa han til forsamlingen.