Stadig grønnere anleggsbransje

Anleggsbransjen vokser og vokser, men CO2-utslippene reduseres og er nå nede på 1997-nivå. Potensialet for ytterligere utslippskutt er likevel stort.

– Bransjen bør være stolt

– Anleggsbransjen har utviklet seg i en stadig grønnere retning. Det har skjedd ved at entreprenørene har gått over til mer drivstoffeffektive maskiner når økonomien har tillatt det, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Trond Johannesen i en artikkel på MEFs nettsider.

– Mest imponerende er det kanskje at denne utviklingen har skjedd uten bruk av offentlige subsidiekroner. Dette er en utvikling bransjen bør være stolt av og bygge videre på, sier han.

Annonse

Produseres mer med lavere utslipp

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har kartlagt CO2-utslippene fra bygg- og anleggsbransjen, basert på statistikk fra SSB. Tallene viser at utslippene har blitt redusert siden 2007 og er nå nede på 1997-nivå. Dette til tross for at aktiviteten har økt, noe som betyr at det i dag produseres mer med lavere utslipp. Målt i 2005-kroner slapp bransjen ut 5,5 kilo CO2 for å skape verdier for 1 000 kroner i 1995, mot 3,3 kilo i 2015.

Anbefalte tiltak

MEF mener følgende tiltak er nødvendig for å oppnå videre utslippskutt som monner:

  • Alternativt drivstoff må gjøres konkurransedyktig sammenlignet med fossil anleggsdiesel.
  • Myndighetene må legge til rette for en overgang til mer drivstoffeffektive maskiner og null- og lavutslippsmaskiner.
  • For å teste ut og fase inn nullutslippsteknologi bør det offentlige i samarbeid med næringsorganisasjonen legge til rette for kontrakter med bruk av nullutslippsmaskiner, når disse foreligger.

 

Les mer om dette på MEFs nettsider.