Rystet over anleggsgartner-krav

Maskinentreprenør og barkleverandør Runar Larsen er rystet over DiBKs nye krav om anleggsgartner-utdanning for godkjenning til landskapsutforming.

SKOTSELV / HOKKSUND: – Papirmølla er greit. Men det må da være litt fornuft i det! Hva er det for slags folk som sitter der inne i direktoratet?

Runar Larsen er daglig leder i Jaco AS, bedriften han eier sammen med kona og barna.

Annonse

Uforstående

Han stiller seg hoderystende uforstående til den siste vendingen fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK): Krav om anleggsgartner-utdanning for godkjenning på det nye området «landskapsutforming«.

Han fikk nylig svar på søknaden om fornying av foretakets mangeårige sentrale godkjenning.

Firmaet har ikke mer enn syv ansatte – ham selv inkludert.

Runar Larsen Jaco AS anleggsgartner landskapsutforming

FAMILIE: Larsen er daglig leder i firmaet Jaco AS, som han eier sammen med kona og barna.

Takket være mange slags kompetanse har selskapet likevel sentral godkjenning i TK 1 og 2 på utførelse og prosjektering innen så forskjellige områder som vei- og grunnarbeider, VA og tømrerarbeid.

Søkte nytt område

Ved siste fornying søkte han også om det nye godkjenningsområdet landskapsutforming.

Vi har tidligere skrevet om at kravene til fagbrev eller annen dokumentert kompetanse har blitt skjerpet. Nå viser det seg at det også på tredje området stilles kompetansekrav få i bransjen har vært forberedt på.

Direktoratet for byggkvalitet krever nemlig at bedrifter må ha utdanning i anleggsgartnerfaget for å få godkjenning på det nye området.

Tross erfaring og utdanning

Selv om man har all verdens erfaring med steinmurer, grøntområder, småveier, idrettsplasser og annet som måtte hører til det nye godkjenningsområder.

Og selv om bedriften har både fagbrev og høyere kompetanse innenfor andre anleggstekniske fag.

Har man ikke fag- eller mesterbrev (hhv TK 1 og TK 2) i anleggsgartnerfaget, så får man ikke godkjenning i landskapsutforming.

Overgangsordning

Nå er det ingen krise på kort sikt for Runar Larsen og Jaco AS. Foretaket har rikelig dokumentert erfaring med arbeid innenfor landskapsutforming, og hadde dessuten sentral godkjenning fra før.

Dermed kommer det inn under en overgangsordning som gjelder til sommeren 2018.

Det samme gjelder andre firmaer som har sentral godkjenning innen grunnarbeid og landskapsutforming fra før.

Men i 2018 er det slutt:

– Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet i TK2 er mesterbrev anleggsgartner eller teknisk fagskole og fagbrev som anleggsgartner. Dersom foretaket innen 1. juli 2018 ikke oppfyller kvalifikasjonskravet fullt ut, fatter direktoratet vedtak om bortfall av godkjenningen, skriver DiBK i sitt vedtaksbrev.

Likelydende varsel

Flere andre maskinentreprenørbedrifter som oppfyller kravene for godkjenningsområdet vei- og grunnarbeid har fått et likelydende varsel fra DiBK.

Maskinentreprenøres Forbund (MEF) var ikke kjent med dette kravet før vedtaksbrevene begynte å komme til medlemmene på forsommeren. Der stiller man seg kritisk til DiBKs nye krav.