Et år foran skjema på Skaidi-Arisberg

Alta-entreprenører stiftet nytt selskap for å konkurrere om store kontrakter. Nå får Anlegg Nord AS skryt av SVV for god framdrift på sin største jobb: RV 94 Skaidi-Arisberg.

SKAIDI-ARISBERG: Anlegg Nord AS ble stiftet i 2013 med ett tydelig mål: Bygge erfaring, kompetanse, muskler og pondus til å regne på store kontrakter.

Hver for seg kunne de bare ta mindre kontrakter og være med på de større som UE. Sammen kan de gå etter store kontrakter.

Annonse

Eiere og familie

Nestoren Svein Thomassen fikk med seg nevøene Arvid og Roy Yngve Thomassen og svigersønn Daniel Jakobsen.

Alle fire med hver sine egne entreprenør- og transportselskaper. De fikk med seg ingeniør Christian Oskarsson som en femte eier, daglig leder og prosjektleder. Han kom fra en rolle som prosjektleder i to av eierselskapene.

Gjennom selskapet

I 2014 omsatte de fire eierselskapene 141 millioner kroner til sammen. 38 mill. av dette gikk gjennom Anlegg Nord AS. Resten var på jobber de gjorde hver for seg.

I 2015 var totalomsetning omtrent den samme. Da gikk 106 millioner gjennom Anlegg Nord.

– Stadig mer går gjennom Anlegg Nord AS. Det selskapet kan ta mye større jobber enn eierne hver for seg, sier daglig leder Christian Oskarsson.

Foran skjema på Skaidi-Arisberg

Anlegg Nord AS, ledebil, RV94 Skaidi-Arisberg

Ledebilene tilhører Anlegg Nord AS. Men selskapet eier ikke en eneste gravemaskin.

Streknigen RV 94 Skaidi-Arisberg skal stå ferdig neste høst. Men prosjektet ligger milevis foran skjema.

– Vi er veldig fornøyde med entreprenøren Anlegg Nord AS. Det er fint å oppleve at en lokal entreprenør som har sitt første store oppdrag, leverer så godt. De jobber løsningsorientert og har knapt noen avvik, sier prosjektleder Knut Lethigangas i Statens vegvesen.

Fornøyd byggeledelse

Også byggeledelsen er storfornøyd med samarbeidet med det ferske men erfarne entreprenørselskapet på RV94 Skaidi-Arisberg.

– Det har vært tett dialog i det daglige, med mye positivitet. Anlegg Nords folk har opptrådt profesjonelt og positivt. Vi hadde beregnet to års byggetid, men det ser ikke ut som vi vil bruke tida ut. Men det er fortsatt mye arbeid igjen, sier byggeleder Oddbjørn Opgård i Statens vegvesen til Anleggsmaskinen.

Mer fjell i traseen

Anlegg Nord AS, trekkerør, VA

Kristoffer Hågensen og Kjell Åge Nilsen – begge ansatt i Svein Thomassen AS – legger trekkerør.

Dette selv om det har vært uforutsette utfordringer, blant annet merarbeid som følge av at det har vært mer fjell i traseen enn planlagt.

Det var i fjor sommer de fikk gladmeldingen fra SVV: De fikk jobben med Skaidi-Arisberg.

Først den store hovedkontrakten på 105 millioner. Noen få uker senere en opsjonskontrakt på ytterligere 50.

– Det har vært en spennende utvikling. I 2013 vant vi ingen jobber med Anlegg Nord. I 2015 snudde det, og alle jobbene vi regnet på slo inn. Da vi fikk denne var det høy stemning, humrer Arvid Thomassen.

Ett år på forskudd

8,7 kilometer vei, drøyt 2,2 kilometer VA, 220 000 kubikk masse skal ut, 150 000 inn igjen.

Så mye av det er allerede gjort at prosjektet er et år på forskudd.

Det har blitt kjørt på med store styrker, alt etter hva de fire entreprenørselskapene på eiersiden har hatt kapasitet til.

Kontroll på framdriften

Anlegg Nord AS

EIERE: Å få samlet alle fem eierne rett før ferien var håpløst. Men dette er i alle fall f.v. Arvid Thomassen, Christian Oskarsson og Svein Thomassen. Roy Yngve Thomassen og Daniel Jakobsen var ikke i nærheten. De fem eier 20 prosent hver.

– Vi har kjørt på mer og mer utstyr, i stedet for å regne bredere på andre jobber. Vi har helt bevisst gitt gass. Å vite at vi har kontroll på framdriften har vært en viktig motivasjonsfaktor. Det er lettere å regne på andre jobber nå enn da det sto på som verst, sier Oskarsson.

Anlegg Nord AS er entreprenør og kontraktseier. Selskapet eier ikke en eneste gravemaskin.

Selskapet har en minimal administrasjon med daglig leder, en prosjektleder et par økonomimedarbeidere og et lag med trafikkvakter.

Fakturering

Anlegg Nord AS, RV 94 Skaidi-Arisberg, kabelgrøft

EFFEKTIVT: Kabelgrøftene legges på trauet. Deretter bygges resten av veien. Krever planlegging, men er mer effektivt.

Anlegg Nord AS fakturerer byggherre. Utstyret og ansatte kommer fra de fire entreprenørene på eiersiden, som fakturer Anlegg Nord AS etter forbruk.

– Hvorfor har dere etablert dette nye, felles selskapet i stedet for å regne på jobber som arbeidsfellesskap?

Vil vokse seg stor

– Ambisjonene framover. Vi har planer om å styrke Anlegg Nord til et stort selskap etter hvert. Det er lettere å være fleksibel på kapasitet i et permanent selskap enn et arbeidsfellesskap. Vi utnytte kompetansen hos de ansatte i eierselskapene bedre på denne måten, og det er lettere å administrere innleie, sier Oskarsson.

Anlegg Nord AS, anleggsleder, Amarok, Skaidi-Arisberg

FLINKE FOLK: Det har blitt mange timer i Amaroken for Arvid Thomassen. Her i en prat med Stefan Nygård (t.v.) og Tor Magne Thomassen

Vi besøkte RV 94-anlegget like før ferien.

Her fikk vi blant annet en ”guidet tur” i Amaroken til anleggsleder og deleier Arvid Thomassen, med noen av hans betraktninger rundt oppstarten av det nye selskapet.

Det kan du lese mer om i vår augustutgave.

Klikk her om du vil bli abonnent.