Utsatt i siste øyeblikk

Fra 1. juli skulle det føres elektroniske mannskapslister. Endringene i byggherreforskriften er i siste øyeblikk utsatt – på ubestemt tid.

Etter planen skulle endringene i byggherreforskriften innføres fra 1. juli 2016.

Her ble det blant annet krav om at oversiktslisten (§ 15) skal føres elektronisk og at hele fødselsnummeret eller D-nummeret til alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen skulle oppføres i oversiktslisten.

Annonse

Utsatt på ubestemt tid

Det blir det ikke noe av i denne omgang.

Arbeidstilsynet «informerer» om utsettelsen, med noe som må være kretsrekord i tåketale og uklare formuleringer.

Da sies det klarere i en artikkel på Bygg.no:

– Endringene i byggherreforskriften er utsatt inntil videre, sier avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna i Arbeids- og sosialdepartementet til Byggeindustrien. Det vil si at innføringen av de nye reglene ikke skjer med det første.

Arbeidsdepartementet bekrefter:

– På grunn av næringens behov for ytterligere tid til å forberede seg i tråd med de nye forskriftskravene, har departementet inntil videre utsatt ikraftsettelsen av disse endringene i byggherreforskriften.

Det sier sier seniorrådgiver Morten Dagre i Arbeids- og sosialdepartementet til Anleggsmaskinen.