Prioriterer konsesjon til nye virksomheter

Søker du ny konsesjon for masseuttak? Da bør du merke søknaden skikkelig.

– Søknader om nye virksomheter må merkes grundig. Skriv helst «ny virksomhet» i overskriften. Da kan vi løfte dem fram i køen, sier DMF-direktør Randi Skirstad Grini.

Mange søknader i kø

Direktoratet for mineralforvaltning sliter med en stor søknadsbunke etter at overgangsordningen gikk ut.

Annonse

De aller fleste søkere har fått utsatt fristen. Søknader om konsesjon til oppstart av ny virksomhet blir prioritert.

Lovlig å drive videre

– De som er omfattet av overgangsordningen har lov til å drive videre, inntil søknaden er behandlet. Derfor prioriterer vi nå søknader om ny drift, sier Grini.

Masseuttak som ikke er omfattet av overgangsordningen – det vil si ikke var i drift før 2010 – må søke om driftskonsesjon som ny virksomhet.

Dirmin-sjefen ber altså slike søkere om å få tydelig fram at det er søknad om ny virksomhet.

Tilsyn og kontroll

DMF sliter med stor søknadsbunke og flere års saksbehandling. Da er det vel så som så med tilsyn og kontroll?

Ikke helt.

– Fysiske tilsyn ute i felt er redusert. Men vi har jobbet mye med såkalte ”postale tilsyn” og rydding i diverse registre. Vi har en stor prosess med å få oversikt over virksomheter som er omfattet av mineralloven, sier DMF-direktør Randi Skirstad Grini.

Avdekke søknadspliktige uttak

Gjennom hele 2015 drev direktoratet det hun kaller en «massiv virksomhet», spesielt rettet mot masseuttak som ikke har søkt om konsesjon.

Det vil si at de har lett etter søknadspliktige masseuttak.

– Først har vi måttet avklare om uttaket er så stort at det er omfattet av minerallovens krav til driftskonsesjon. Må virksomheten ha konsesjon, men ikke har søkt? Da begynner sanksjonstrappa. I første omgang med pålegg om å søke.

Flere hundre virksomheter

– Hvor mange gjelder dette?

– Vi har fulgt opp flere hundre virksomheter, og mottatt et par hundre nye søknader som følge av dette, sier Skirstad Grini