Ber om raskere tillatelser til masseuttak

Det tar fem-seks år å få godkjent en søknad om uttak av masser. MEF ber Næringsdepartementet kutte søknadsplikten for å utnytte ressurser.

Direktoratet for mineralforvaltning (DirMin) sin kapasitet for saksbehandling er sprengt. For det meste av søknader som ligger i kø etter at Minerallovens overgangsordning utløp da 2015 startet.

Uttak over 10 000 kubikk skal ha konsesjon

Da snakker vi om søknader om masseuttak over 10 000 kubikkmeter. Slike uttak skal ha konsesjon.

Annonse

For nye masseuttak gjaldt det allerede fra 2010, mens overgangsordningen ga eiere av allerede operative masseuttak fire år til å få konsesjonen i orden.

Som vanlig om det det et berg av søknader inn like før overgangsordningen utløp. Eller like etter. Og det er altså dette berget DirMin nå sliter med å ta unna.

Behandlingstid: Fem år

Behandlingstiden er pr i dag hele fem år.

– Vi registrerer at saksbehandlingstiden i dag er lang for behandling av driftskonsesjon for uttak av mineralforekomster. Over fem år ifølge Direktoratet for mineralforvaltning, skriver MEF i et brev til Næringsdepartementet.

Fem år er håpløst for lang saksbehandlingstid for å få tillatelse til å drive et masseuttak.

Lang transport

– Lang saksbehandlingstid for innvilgelse av driftskonsesjon kan resultere i situasjoner der masser må transporteres langt på grunn av at uttak ikke er godkjent. Vi har konkrete eksempler fra medlemsbedrifter som har opplevd dette, skriver MEF.

I brevet påpekes det at lange transportdistanser på grunn av etterslep saksbehandlingen kan gi negative klimaeffekter og redusere framdriften i utbyggingsprosjekter.

Kan ikke vente fem år

– Anleggsbransjen er en dynamisk bransje som tar oppdrag der oppdragene kommer. Man ikke kan vente på konsesjon i over fem år hvis man finner egnede forekomster i nærheten av et anlegg, understreker MEF i brevet.

MEF ber Næringdepartementet ta i bruk unntaksregler som kan sikre raskere saksbehandling.

Unntaktsreglene er nedfelt i Minerallovens paragraf 43 a, om driftskonsesjon og unntak fra krav om konsesjon.

Registrering – ikke søknad

Konkret foreslår MEF at søknadsplikten fjernes for uttak mellom 10 000 og 100 000 kubikkmeter, og at disse kun omfattes av den samme registreringsplikten som mindre uttak.

– Dagens krav om å sende inn dokumentasjon for driftskonsesjon til Direktoratet for mineralforvaltning opprettholdes, men direktoratet foretar ingen annen saksbehandling enn registering. Det vil si at overgangsordningens krav til utarbeidelse av driftsplan, sikkerhetsstillelse mv. uten søknadsbehandling videreføres. Direktoratet for mineralforvaltning må på lik linje med uttak som er gitt driftskonsesjon ha tilsyn med uttak som bare er registrert i en slik ordning, foreslår MEF.