Forenkler graveentreprenørenes hverdag

Med ny brukervennlig app og fullstendig, landsdekkende oversikt over alle netteiere vil Geomatikk gjøre hverdagen enklere for entreprenørene.

Vi har tidligere skrevet om Geomatikks landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning. Nå har Geomatikk videreutviklet og forbedret sine tjenester, og lanserer to nyheter som selskapet håper vil bli tatt godt imot i markedet.

Alle netteiere

– Vi har foretatt endringer i kundeportalen slik at henvendelser om kabelpåvisning også videreformidles til de netteierne som ikke er kunder av Geomatikk, forteller salgs- og markedsdirektør i Geomatikk, Magne Kippervik, til Anleggsmaskinen.

Annonse

– Når graveentreprenøren har registrert sin henvendelse i kundeportalen, blir den automatisk videreformidlet til de netteierne som vi har avtale om videreformidling med. De aktuelle netteierne vil deretter ta kontakt med graveentreprenøren direkte for å avtale videre aksjoner. I tillegg lister vi opp aktuelle netteiere som ikke omfattes av tjenesten, slik at graveentreprenørene kan kontakte dem direkte på egen hånd. I en overgangsfase vil det være et begrenset antall netteiere som vi har avtale om videreformidling med, men vi regner med at de fleste vil slutte seg til tjenesten etter hvert, sier han.

Egen app

Den andre nyheten fra Geomatikk er en nyutviklet app, som skal gi enklere tilgang til kundeportalen – også ute i felt.

– I tett samarbeid med MEF har vi utviklet en mobilapp som gir entreprenørene oversikt over sine henvendelser, enten i form av en liste eller på kart. Man kan også se henvendelsene til sine kollegaer i samme selskap. Den som graver kan i tillegg hente frem ordre med kart og vise disse på mobiltelefonen. Appen heter GeoGrav og kan lastes ned gratis fra Google Play og App Store, forteller Kippervik.

Geomatikk Magne Kippervik

– Henvendelser om kabelpåvisning videreformidles nå også til de netteierne som ikke er kunder av oss, sier Magne Kippervik i Geomatikk AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Testpersoner

For å gjøre den nye appen så nyttig og brukervennlig som mulig, har Geomatikk benyttet flere eksterne testpersoner i utviklingsfasen. En av disse er Mildrid Kosberg Høen fra BN Entreprenør i Trondheim.

– Utviklingsgruppen til Geomatikk sitter i Trondheim, så det var vel praktisk å benytte entreprenører i trondheimsområdet. Selv har jeg vært testperson et års tid, sier Høen.

– Når det gjelder appen, er den lagt opp på en svært brukervennlig og intuitiv måte. Man får blant annet opp alle henvendelser som vi har sendt inn og fått svar på. Vi kan også melde ifra om både om start og slutt på gravearbeider. Det er imidlertid noe som står igjen, som ikke er helt ferdig utviklet ennå. Blant annet skal man kunne melde fra om graveskader, og bestille påvisning og kart direkte fra appen. Dette er nok snart på plass, og vi gleder oss til å kunne ta appen ordentlig i bruk.

Slutt på detektivarbeid

– Den utvidede tjenesten i kundeportalen som gjør at man får opp kontaktinformasjon til alle netteiere er også særdeles kjærkommen, fortsetter Høen.

– Kundene av Geomatikk får henvendelse automatisk, mens vi får opp kontaktinformasjon til dem som ikke er kunder, slik at vi kan henvende oss til dem selv. På den måten slipper vi å ringe rundt i hele fylket. Tidligere måtte vi jo drive rene detektivarbeidet for å finne ut av dette, sier hun.

Digitalisering av påvisningsprosessen

– Neste steg nå, også det i samarbeid med MEF, er å digitalisere påvisningsprosessen. Dette vil erstatte dagens papirbaserte prosess, opplyser Magne Kippervik.

– Merking av påvist område, påføring av øvrig informasjon og signering av ordren vil skje digitalt, og bli umiddelbart tilgjengelig for graveentreprenøren via kundeportalen. Påviserne vil etter hvert kunne måle inn det påviste området med GPS, og innmålte punkter vil bli overlevert entreprenøren for innlegging i maskinstyringssystemet. På den måten blir det enklere å bevare merkene, slik at risikoen for at det skal oppstå skader blir redusert. Vi tar sikte på å få testet ut dette i løpet av annet kvartal 2016, og har som mål å få satt det i drift i løpet av 2016, avslutter Kippervik.