Enklere med digital påvisning

Digitalisering av info om ledninger i bakken skal forenkle tilværelsen for maskinentreprenører.

Og hvordan er det der med betaling for påvisning av Telenor-kabler, egentlig…?

Enklere

En samarbeidsavtale mellom MEF og Geomatikk har som mål å gjøre det enklere for maskinentreprenører å forholde seg til kabler i bakken. Uenighet og misforståelser om betaling for påvisning har gitt avtalen en smule motvind i oppstarten.

Annonse

Helhet

Geomatikk Magne Kippervik

– Dropkabel-påvisning har man måttet betale for i fem år. Det er ikke nytt nå, sier Magne Kippervik i Geomatikk AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Salgs- og markedsdirektør Magne Kippervik i Geomatikk mener det er mye bra i samarbeidsavtalen mellom MEF og Geomatikk. Men før vi sier noe om helheten i den må vi ha det der med brukerbetaling for påvisning avklart enda en gang.

Betaling

Fra 1. april har Telenor og Canal Digital innført krav om betaling for påvisning av deres kabler. Den tjenesten utføres og faktureres av Geomatikk AS.

Selskapet har gjennom vinteren brukt mye tid på kommunikasjon med MEF-medlemmene om konsekvensene av betalingsmodellen.

Kun dropkabel

– Noe av det som har kommet fram er direkte feil. Det har blitt sagt og skrevet at grunneier nå skal betale for å få påvist kabel på egen eiendom. Det er ikke riktig. Påvisning av tilførsels- og hovedkabel på egen eiendom skal man ikke betale for. Kun dropkabel. Påvisning av dropkabel over både egen og andres eiendom man har måttet betale for i fem år. Her er det ingen endring nå, understreker Magne Kippervik.

Dropkabel er ”privatkabelen” inn til en bolig, tilsvarende stikkledning i VA-sammenheng.

 

Gratis

Grunneier må altså betale for påvisning av ledninger fra Telenor og Canal Digital utenfor sin egen eiendom.

Hvis man graver for offentlige byggherrer er tjenesten fortsatt gratis. Det samme gjelder naturlig nok om man graver for Telenor eller Canal Digital selv.

Avtale på fire fronter

Samarbeidsavtalen mellom MEF og Geomatikk tar for seg fire hovedområder:

  1. Kundeportalen gravemelding.no. Forbedring av søknadsbehandling og gravemelding.
  2. Digital påvisning. Bruk av digitale data i feltterminal og maskinstyring.
  3. Integrasjon mellom MEFs KS-system og Geomatikks løsninger.
  4. Kompetanseutveksling mellom Geomatikk og MEF for å forebygge graveskader.

Digitalisering

Geomatikk er midt inne i en stor digitaliseringsprosess, der målet er at påvisning i felt skal foregå papirløst.

Kart- og kabeldata samt informasjon om påvisningsområde blir digitalisert. Informasjonen sendes graveentreprenør på epost og lagres i kundeportalen så snart entreprenør og påviser har signert ordren elektronisk.

Geomatikk jobber med å kunne levere påvist område i digitalt format, med informasjon som i størst mulig grad blir tilgjengelig på digitale enheter og integrert med andre typer systemer som brukes i forbindelse med graving.

Tilgjengelig

Resultatet er at ledningsinformasjon blir lettere tilgjengelig. Et par eksempler:

  • Påviste traseer direkte på feltterminal eller maskinstyring ute i gravemaskinen
  • Gravehenvendelser og -søknader integrert i MEFs KS-system

– Maskinentreprenører har store utfordringer i hverdagen for å unngå graveskader. Vi vil gjøre det enklere, sier Kippervik.

Mobil

Et viktig mål i digitaliseringsprosessen er at mest mulig av kontakten mellom Geomatikks systemer og brukerne ute i felt skal skje gjennom mobile enheter.

Det vil si smarttelefoner og/eller nettbrett. Kundeportalen gravemelding.no er allerede tilrettelagt for bruk på mobil. Snart kommer en app for registrering av graveskader.

Ryddig

– Den vil gjøre det lettere å opptre ryddig og følge spillereglene, sier Kippervik.

Men om bruken er aldri så digital, så ligger det fortsatt en hovedutfordring begravet der ute i landet, bokstavelig talt: Dårlig dokumentasjon på det som ligger i bakken.

Kritikere av betalingsordningen har bemerket at påvisningen kun peker ut hvor kabelen går. Ingenting om dybde, masser, antall kabler eller avstanden mellom dem. Den fattige ”trøsten” er at det blir bedre for hver påvisning som gjøres.

Etterslep

– Etterslep på dokumentasjonen av det som ligger i bakken er en hovedutfordring. Det er derfor vi må ut å påvise. Her gjør vi en jobb på vegne av andre. Vi prøver å gjøre det beste ut av det. Før vi begynte med dette måtte entreprenører ringe mange steder, og det kom mange påvisere til forskjellige tidspunkter. Nå kommer det langt færre påvisere. I noen områder bare én, minner Magne Kippervik om.

 

Støtter ikke betaling

MEF tar for øvrig til motmæle mot det de mener er feilinformasjon Geomatikk og Telenor har gitt medlemsbedrifter.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer om at Telenor og Geomatikk hevder vi ”støtter” og ”sier ja” til innføringen av betaling for påvisning og tildeling av kart ved graving. Dette er direkte feilinformasjon til våre medlemsbedrifter, sier sjeføkonom Stein Gunnes i MEF.

MEF krever i et brev til Telenor og Geomatikk at de informerer aktuelle medlemsbedrifter om at MEF kun tar den nye praksisen til orientering, og at organisasjonen har et hovedstyrevedtak på å iverksette tiltak som kan bidra til at betalingsmodellen trekkes tilbake.