Kabler til besvær

Telenor og Canal Digital Kabel-TV innfører ny betalingsmodell for utlevering av kart og kabelpåvisning i felt. Fra 1. april må brukerne selv betale for disse tjenestene. Flere maskinentreprenører er skeptiske og frykter det kan komme useriøse aktører til gode.

Det finnes enorme mengder kabler og ledninger i bakken her i landet, og konsekvensene kan bli store dersom de blir gravd over ved et uhell. For å minimere risikoen for dette, skal man ta kontakt med gravemeldingstjenesten før man begynner å grave. En slik henvendelse kan gi tre mulige utfall; det gis klarsignal til å grave, det må sendes ut detaljerte kart, eller det må foretas kabelpåvisning i felt. Det er Geomatikk som gir opplysninger om ledningsnettet til bl.a. Telenor og Canal Digital, i tillegg til å ha ”samordnet gravemeldingstjeneste” for flere ledningseiere i mange kommuner.

Useriøse aktører

Hittil har kabeleierne tatt regningen for slik kabelpåvisning, men fra 1. april må brukerne selv betale for påvisning av kabler tilhørende Telenor og Canal Digital (med noen unntak – se nederst i saken).

Annonse
Stein Gunnes - MEF

Stein Gunnes, sjeføkonom i (MEF). (Foto: Jørn Søderholm).

– Våre medlemsbedrifter er engstelige for hva dette vil medføre både av ekstra plunder og heft, og av merkostnader. Spørsmålet er også hvordan de skal hente inn igjen disse kostnadene. De bør jo få dette dekket av byggherren, men de vet ikke på forhånd om påvisning blir nødvendig, eller hvor mange ganger de eventuelt må ha det i løpet av anleggsperioden. Påvisningen, og altså gravegodkjennelsen, er bare gyldig i 30 dager, sier sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Stein Gunnes.
– Alternativet blir da å ta det med som forbehold i anbudet, men det er jo ingen gunstig situasjon for byggherren, som vil ha det så billig og forutsigbart som mulig. En useriøs aktør, som blåser i hele påvisningen og tar sjansen på at det går bra, vil jo da komme bedre ut i anbudskonkurransen og kanskje vinne oppdraget, sier han.

Uetisk

Carl Christian Fon, grunnlegger av Sandefjord-bedriften Carl C. Fon AS, er svært kritisk til endringen.

– Først og fremst er dette en etisk problemstilling. Telenor har lagt kabler i annen manns grunn, og så skal de ha betalt for å påvise det de har gravd ned. Tenk deg at du fikk lov til å grave ned en vannledning over naboens tomt. Og når han senere skulle bygge på, krevde du penger av ham for å peile kabelen! Det henger jo ikke på greip, sier han oppgitt.

– En bedriftsleder jeg snakket med mente at endringen vil medføre en merkostnad for hans bedrift på tre millioner kroner i året, og jeg tipper det kan bli opp mot det samme for oss, forsetter han.

– En annen ting er at når Geomatikk kommer og peiler en kabel, på vegne av Telenor, så kan de jo verken fortelle hvor dypt den ligger, hva slags masser den ligger i, hvor mange kabler som ligger der eller avstanden mellom kablene. Denne tjenesten er altså i utgangspunktet ikke særlig bra. Og nå skal de begynne å ta betalt for den! Nei, dette er direkte umoralsk, slår Fon fast.

«Denne tjenesten er altså i utgangspunktet ikke særlig bra. Og nå skal de begynne å ta betalt for den!»

Pristak

Telenor, som er initiativtaker til de nye rutinene, avdramatiserer det hele.
– Først og fremst vil brukere av tjenesten oppleve samme gode kvalitet og tilgjengelighet som før. Det er tiltakshaver som må ta regningen i ny modell og mange brukere vil fortsatt slippe å betale. Maskinentreprenørene må endre egne rutiner og huske på å kalkulere inn kostnader i deres tilbud. Ellers er rutiner knyttet til gravemeldingstjenesten som før og uberørt av denne endringen, sier Yunus Gezen i Telenor.

– Det er for øvrig Geomatikk som utfører og tar betalt for denne tjenesten, og det er innført pristak i modellen. (Se faktaboks). Telenor har også hele veien hatt tett dialog med MEF sentralt, samt tilbudt seg å stille i MEFs regionmøter for å presentere de nye rutinene. Vi har allerede fått invitasjon til årsmøter ved avdelingene Hedmark, Oppland, Østfold, Nord-Rogaland/Hordaland og Sogn og Fjordane, og ser frem til å møte i disse.

Byggherren avgjørende

Graver man for følgende byggherrer, vil tjenesten fortsatt være gratis:

 • Offentlige etater/foretak (kommuner, Statens vegvesen, etc.)
 • Grunneiere som har avtale om fremføring av ledninger med Telenor/Canal Digital Kabel-TV
 • Telenor og Canal Digital Kabel-TV

Hva vil det koste?

Dersom det gis klarsignal (ingen konflikt med ledninger) er det gratis. For øvrige tjenester vil prisene være (eks. mva.):

Utlevering av kart
:

 • 1 netteier, kr 500
 • 2 netteiere, kr 800
 • 3 netteiere, kr 1100
 • Flere enn 3 netteiere, kr 1200 (makspris)

Påvisning:

 • 1 netteier, kr 1600
 • 2 netteiere, kr 2400
 • 3 netteiere, kr 3100
 • Flere enn 3 netteiere, kr 3200 (makspris)