Så mange pukkverk mangler CE-merking

Har du et pukkverk som mangler CE-merking? Raska på. Nå varsler myndighetene strengere tilsyn. Se hvor mange som er i faresonen.

At pukk som byggeråstoff og tilslagsmateriale skal være CE-merket bør nå være kjent for alle som eier eller driver pukkverk.

All stein som omsettes

Siden 1. januar 2014 har det vært krav i Norge om at omsetning av alle tilslagsmaterialer til byggverk skal ha CE-merking.

Annonse

I 2015 startet DiBK tilsyn med denne produktgruppen. Tilsynskampanjen viser at mange pukkverk er i ferd med å CE-merke produktene sine. Men langt ifra alle.

Mangler rutiner

– En stor andel fortsatt ikke har rutiner for CE-merking på plass, sier Direktoratet for bygkvalitet (DiBK).

I 2015 ble alle landets pukkverk bedt om å rapportere inn informasjon om i hvilken utstrekning bedriften CE-merker pukk og grus.

Rapportering

Rapporteringen omfatter bruk av CE-merking, ytelseserklæring og opplysninger om bedriftens system for produksjonskontroll og prøveuttak.

Manglende rapportering kan føre til varsel om omsetningsstans. Ved årsskiftet er det ca. 130 pukkverk som ikke har registrert informasjon om sitt foretak.

Varsler tilsyn

– De som ennå ikke har CE-merkingen i orden og heller ikke rapportert at de er i prosess vil også bli fulgt opp med tilsyn, sier DiBK.

Siden 1. januar 2014 har det vært krav i Norge om at omsetning av alle tilslagsmaterialer til byggverk skal ha CE-merking. Kravet gjelder alle byggevarer som kommer inn under en såkalt harmonisert standard.

I praksis vil dette derfor gjelde for alle former for byggeråstoffer og tilslagsmaterialer som omsettes til bruk i byggverk.

Kun steinmaterialer som er tatt ut, knust og brukt på samme sted er unntatt. Er materialene tilført byggeplass, så er de CE-pliktig. Uansett om det er betalt eller ikke.