Nå skal også pukken CE-merkes

Eierne av 531 pukkuttak har fått brev fra DiBK. I løpet av året må de ha sørget for CE-merking av all pukk til veibygging og tomter.

OSLO: Eierne av 531 pukkuttak fikk i forrige uke et brev fra Direktoratet for byggkvalitet DiBK:

All pukk skal CE-merkes. Det gjelder i praksis pukk til alle former for byggeråstoffer og tilslag. Selskapet som eier uttaket må registrere seg innen 1. mars, og må i løpet av 2015 må ha fått systemet for CE-merking på plass.

Annonse

– Etter det kommer vi og gir pålegg, sa Olav Berge i DiBK i et foredrag på konferansen Stein i Vei i begynnelsen av februar.

Kun «kortreist pukk» er unntatt

Travel

Olav Berge, DiBK.

Olav Berge, DiBK. (Foto: Jørn Søderholm)

Berge fikk en travel dag på jobben etter at brevet kom fram til mottakerne.

– Vi sendte det ut fredag. Mandag hadde jeg snakket med 15 stykker på telefon før klokka ti. De fleste hadde ikke peiling. En lurte til og med på hvor mye pukk han skulle sende meg for godkjenning, humret Berge i foredraget.

Dokumentere

Hovedpoenget med CE-merkingen er at pukkverkene skal dokumentere at det som leveres ut er i samsvar med det man SIER leveres ut.

CE-merking av pukk

  • Ihht EU-krav om CE-merking av alle byggematerialer.
  • Alle slags tilslag. Tomter, VA, bæredekke i vei.
  • Stein til reparasjon, grusing og vedlikehold, samt rene fyllinger er unntatt.

Og for ordens skyld: Dette gjelder ikke bare de store pukkverkene med produksjon og salg av pukk som eneste eller primære virksomhet.

De fleste av brevmottakerne er maskinentreprenører som også produserer pukk.

– 425 maskinentreprenører har uttak for salg av pukk og grus. De fleste anlegg har omsetning i tillegg til egen bruk, sier Berge.

Erklæring

CE-merkingen innebærer at det skal følge en ytelseserklæring med på alle leveranser, som beskriver egenskapene i produktet. Følgende hovedkrav skal være oppfylt:

– Typeprøving av egenskaper for bruksområdet

– Deklarering av egenskaper med utgangspunkt i typeprøving

– Etablering av et produksjonskontrollsystem.

– Det siste er nok det vanskeligste. Det er fire firmaer som tilbyr dette, selv om det er nok av konsulenter som tilbyr en ren ”papirøvelse”. Vi anbefaler at man bruker et firma som har erfaring med det, sier Berge.

Han oppfordrer berørte firmaer til å ta kontakt med DiBK hvis man har spørsmål., eller for å tipse om aktører som driver ulovlig uten CE-merking.

Her er DiBKs info om saken.