Deklarering av farlig avfall – kun elektronisk fra 1. mai

Miljødirektoratet melder at det fra 1. mai ikke lenger er anledning til å bruke papirskjemaet til deklarering av farlig avfall.

Vi har tidligere skrevet om den nettbaserte avfallsdeklareringen, som erstatter den gamle papirvarianten. Den ble lansert i mai 2015, men har hatt en trang fødsel. Like før jul hadde kun noen få hundre av over 20.000 avfallsprodusenter og -mottakere tatt det i bruk.

Fra 1. mai er det altså slutt på papirbunkene. Da må alt farlig avfall deklareres via en elektronisk løsning. Hver enkelt bedrift må logge seg inn i Altinn og tildele roller til ansatte i bedriften som kan få ansvaret med utfyllingen av selve deklareringen. (Fortsetter under annonsen)

Annonse
PAPIRLØST Den nye, nettbaserte løsningen skal gjøre avfallsdeklareringen mye enklere enn tidligere. Papirbunkene blir historie.

PAPIRLØST Den nye, nettbaserte løsningen skal gjøre avfallsdeklareringen mye enklere enn tidligere. Papirbunkene blir historie.

Dette står godt beskrevet på www.avfallsdeklarering.no.

Det samme gjelder hvis bedriften ønsker å lage en fullmakt som gir avfallsselskapet mulighet til å deklarere farlig avfall for bedriften. Innlogging og tildeling må skje senest 1. mai, hvis ikke risikerer bedriften å bryte mot forurensningsloven.