Trang fødsel for elektronisk avfallsdeklarering

I mai i år kom en nettbasert avfallsdeklarering, som skal erstatte den gamle papirvarianten. Et halvt år senere har kun noen få hundre av over 20.000 avfallsprodusenter og -mottakere tatt det i bruk.

Ifølge www.avfalldeklarering.no, som nettstedet heter, har virksomheter som produserer farlig avfall og radioaktivt avfall plikt i henhold til avfallsforskriften å levere avfallet til godkjent mottak. Avfallet skal deklareres ved levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet for videre håndtering. Avfallsmottaker, på sin side, skal påse at avfallet er deklarert, og sende inn skjemaet til myndighetene ved å kontrollere og godkjenne skjemaet elektronisk.

For lite kjent

Med dette nye, elektroniske og forenklede systemet blir det slutt på å sende inn papirskjemaer til myndighetene. Så hvorfor i all verden er det ikke flere som har valgt å ta det i bruk?

Annonse

– Først vil jeg si at de som har tatt det i bruk er i all hovedsak positive. Flere har også kommet med konstruktive tilbakemeldinger, som vil gjøre det enda enklere å bruke, ettersom vi forbedrer systemet fortløpende, sier Trude Syversen i Miljødirektoratet. Hun er systemforvalter for www.avfallsdeklarering.no og ledet utviklingsprosjektet mens det pågikk.

– Vi har imidlertid fått litt kritikk for at vi ikke har vært gode nok til å informere om den nye løsningen. Spesielt gjelder det avfallsprodusentene. Avfallsmottakene vet vi hvem er – det dreier seg om ca. 700 stykker, og de har fått informasjonsbrev om dette. Produsentene derimot, er det rundt 20.000 av, og vi kjenner ikke dem så godt. Vi har lagt ut informasjon på Miljødirektoratets hjemmesider og på altinn.no, og vi har tatt det opp på avfallsfora og -konferanser og i ulike tidsskrifter. Likevel er det tydeligvis mange som ikke har fått det med seg. Vi skal gjøre flere grep i tiden som kommer for å få ut informasjon til dem det gjelder, sier hun.

VEGRING Mange vegrer seg nok litt for å ta i bruk noe nytt, sier Trude Syversen i Miljødirektoratet. (Foto: Miljødirektoratet).

VEGRING Mange vegrer seg nok litt for å ta i bruk noe nytt, sier Trude Syversen i Miljødirektoratet. (Foto: Miljødirektoratet).

Avventende

Paradoksalt nok er det likevel flere avfallsprodusenter som har tatt det i bruk enn mottakene som har blitt godt informert, ifølge Syversen.

– Det er faktisk flest produsenter som har tatt det i bruk så langt. Mange vegrer seg nok litt for å ta i bruk noe nytt. Det kan virke som om mange ikke involverer seg i dette før når papirsystemet ikke lenger er gyldig, sier hun.

– Og når vil det skje?

– Det har vi hatt litt problemer med å sette en eksakt dato for. Det var først snakk om ved årsskiftet 2015/2016, og senere var det snakk om mars 2016. Alt jeg kan si er at det vil bli på nyåret, sier hun.

– Det er for øvrig mange avfallsmottak som bruker elektroniske løsninger med lagerstyring, økonomistyring etc., der de også skal kunne registrere avfallsdeklarasjoner som overføres automatisk til avfallsdeklarering.no. Denne integrasjonsløsningen mot www.avfallsdeklarering.no er fremdeles ikke på plass hos en del av mottakene.

Stopper hos mottaket

En av bedriftene som har kommet seg over på det nye systemet er Vestnes Renovasjon AS i Møre og Romsdal. De har imidlertid en utfordring i og med at avfallsmottaket de leverer til fremdeles bruker det gammeldagse papirsystemet.

– Vi var relativt raskt ute med å ta det nye systemet i bruk. Han som har fått delegert oppgaven hos oss er ung og datainteressert, så det var ikke noe problem, ler daglig leder Marianne Øveraas.

– Problemet vårt er at det har stoppet opp hos oss, i og med at Ålesundsregionens Interkommunale Miljøverk (ÅRIM), som er vår mottaker, ikke har tatt det i bruk ennå. De har et annet deklareringssystem, og linken mellom det systemet og Miljødirektoratet sitt system er ikke på plass. Men det skal visstnok løse seg i desember, sier hun.

Blir bra

– Avfallsprodusentene, som er våre kunder, har heller ikke begynt å bruke det nye systemet i noen særlig grad. Det er nok ikke alle som forstår at de må gjøre dette, fortsetter Øveraas.

– Den elektroniske avfallsdeklareringen betyr en veldig forenkling, men det fordrer jo at alle er med. Dette med dokumentasjon er i det hele tatt ikke så lett for enkelte av de mindre bedriftene, som kanskje har holdt på i 40 år på samme måte. De føler de blir møtt med stadig nye krav, og de har ikke alltid like stor forståelse for nye regler og rutiner. Det vil nok alltid være noen som er imot fornyelse, og det kan nok være en fordel å ha noen unge datainteresserte i bedriften. Men jeg er uansett sikker på at dette blir bra til slutt! slår hun fast.

Fra brevgiro til nettbank!

Sverre Huse-Fagerlie, fagsjef avfall og gjenvinning i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), har en klar oppfordring til alle MEFs medlemsbedrifter.

– Våre bedrifter er rett og slett nødt til å ta i bruk avfallsdeklarering.no!
Private bedrifter plikter etter avfallsforskriften å deklarere hva slags avfall man leverer. Papirløsningen vil snart bli borte, så det er jo ingen vei utenom. Dessuten vil det jo bli mye enklere og bedre med den nye løsningen. Det blir som å gå fra brevgiro til nettgiro – du vil ikke tilbake! slår han fast.