Kjører biler og maskiner på fornybar diesel

 

Odd Arne Sjøberg

Landslinjekoordinator Odd Arne Sjøberg er glad for å være i gang med utprøving av fornybar diesel. Hovedtanken på Sam Eyde vgs står innendørs fordi forrige generasjon biodiesel krevde det. Den nye typen tåler samme temperaturer som fossil diesel.

FROLAND: Anleggslinja på Sam Eyde videregående skolen bruker fornybar HVO-diesel på alle maskiner og lastebiler i opplæringen.

Uten merkostnad, og uten å røre en eneste skrue på utstyret.

Annonse

– Den største forskjellen? Det lukter mindre diesel av biler og maskiner!

Odd Arne Sjøberg er avdelingsleder på Sam Eyde videregående skole og landslinjekoordinator i anleggsteknikk.

Først i landet

Og han er veldig fornøyd med at Sam Eyde som den første skolen i landet har kastet ut all fossil diesel og fylt opp med fornybar.

Nå går alle maskiner og lastebiler på fornybar diesel.

– Vi slipper ikke ut et eneste gram CO2 som ikke allerede er i sirkulasjon. Med dette drivstoffet reduseres utslippene fra selv gamle motorer til nivåer du må helt opp på steg 4 og Euro 6 for å matche, sier han.

Forrige generasjon

La oss få én ting klart med det samme: Vi snakker IKKE biodiesel av forrige generasjon.

Det vil si den typen du har hørt stygge rykter om, som tærer på drivstoffsystem, krever hyppige filterskift og som får garantiansvarlige hos maskin- og motorprodusenter til å fnise nervøst.

Og som hvis det blir litt for kaldt tetter filtre og fyller tanken med uløselige klumper.

Standard EN 15940

Nei her snakker vi moderne, fornybar diesel.

Den har sin egen standard: EN 15940.

Den omtales også som HVO (hydrotreated vegetable oil) eller BTL (biomass to liquid), og er laget med utgangspunkt i henholdsvis vegetabilsk olje eller biomasse.

For eksempel frityrolje eller kvist og kvast.

Tenner lettere

Den har høyere cetantall enn fossil diesel. Det vil si at den tenner lettere, og har bedre kaldstartegenskaper.

Den har høyere energiinnhold, sånn at man får mer drift ut av hver liter. Den er ikke en gang dyrere enn fossil diesel.

– Fra 1. oktober er fornybar diesel avgiftsfri. Dermed får vi ingen merkostnad sammenlignet med fossil diesel, sier Sjøberg.

Ombygging av motor

Men det trengs sikkert spesielle dyser eller andre ombygginger av motoren…?

Niks. Fyll på, tut og kjør.

Caterpillar godkjenner drivstoff etter 15940-standarden på alle sine motorer bygget de siste 20 årene. Sjøberg har fått like grønt lys hos andre maskinprodusenter.

Lastebilprodusentene er nesten like rause med velsignelsene. Opp til Euro 5 går det fint med fornybar diesel, uansett merke.

Euro 5 og 6

Scania sier «kjør» på Euro 6 og eldre.

– På Euro 5 går det et skille på et visst chassinummer. Biler produsert før dette skillet må skifte noen pakninger, sier markeds

Volvo har til nylig godkjent HVO-diesel på Euro 6, etter en periode der de tillot det som lokal utprøving.

Nå i det aller siste har også Mercedes Benz godkjent HVO-diesel også på Euro 6-biler. Den informasjonen er så fersk at det er lite publisert om det på nett. Oppdatering følger.

Infrastrukturen er til nå ikke all verden for de som vil kjøre på fornybar diesel. Sam Eyde videregående skole kjøper sin diesel fra den norske leverandøren Eco-1.

De større oljeselskapene er i ferd med å begynne å røre på seg. F.eks. Statoil Fuel & Retail.

 

Kuldeproblemer

Ivar Flageborg

Ivar Flageborg fyller diesel på en av Sam Eydes Scania lastebiler.

– Kulda, da? Den er vel et problem på den nye biodieselen?

– Fornybar diesel. Ikke biodiesel. Kulda er ingen problem. Den beste kvaliteten er garantert ned til minus 40. Den vi bruker holder ned til minus 34. Det er nok her på Sørlandet. Det er en viktig forskjell på gammel biodiesel og denne nye: Hvis det blir så kaldt at den levrer seg, så vil det løse seg opp når temperaturen stiger igjen. Akkurat som fossil diesel, understreker han.

– Hva vet dere om forbruket?

– Vi har bare brukt den en måned, og har ingen indikasjoner på forbruk ennå. Leverandøren selv opererer med 3-4 prosent lavere forbruk.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Av to grunner, som begge henger sammen med at vi driver opplæring.

– Ja…?

Miljø og økonomi

– For det første er det viktig å gjøre neste generasjoner bevisste på miljø. Ikke fordi de skal bli ”miljøguruer”, men for at de skal se sammenhengen mellom miljø og økonomi. Ta sløsingen i tomgangskjøring, for eksempel. Unødig forbruk, hyppigere service og redusert annehåndsverdi på grunn av unødig kjørte timer på telleren. Er du miljøbevisst, så får du økonomien på kjøpet.

– Og det andre…?

– Vi driver opplæring. Ikke produksjon. Vi får ingen dagbøter om en maskin står en dag. Det betyr at vi kan gjøre eksperimenter som resten av bransjen kan ha nytte av, sier Sjøberg.

God HMS er det også:

– Dette drivstoffet gir et viktig bidrag til reduksjon i lokal forurensning. Det er bedre for folk å jobbe rundt maskiner som går på denne dieselen.