Godkjenner fornybar diesel

– Interessen for det nye biodrivstoffet er stort, men utfordringen kan bli kapasitet i markedet for produksjon. Dette er et drivstoff med bra egenskaper og det gir gode miljøgevinster, sier Volvo i en pressemelding.

Avfall blir diesel

HVO (Hydrerte Vegetabilske Oljer) som til stor del produseres av avfallsprodukter, fungerer som vanlig diesel og reduserer utslipp av CO2 med mellom 30 og 90 prosent, avhengig av hva det produseres av.

– Norsk transportbransje jobber med små marginer og drivstoff utgjør omlag 30 prosent av kostnadene.

Annonse

– Investeringer i økte produksjonsvolumer av det nye drivstoffet er direkte avhengig av etterspørselen, som igjen styrer prisene. Man behøver forutsigbarhet over en lengre periode for å satse på drivstoffet. Vi anser klimaspørsmålet som en av våre største utfordringer.

Fornybar diesel

HVO er en syntetisk diesel og fremstilles av fornybare råvarer som vegetabilsk og animalsk fett fra for eksempel slakteriavfall, kongle- eller rapsolje.

Drivstoffet kan distribueres via eksisterende dieselanlegg og benytter samme type tanker og munnstykker som vanlig diesel.

Avhengig av hvor råvaren hentes, reduseres CO2-utslippene med mellon 30 og 90 %.

NB: Viktig å skille på 2. generasjon HVO-diesel og 1. generasjon biodiesel (som går under fellesbetegnelsen FAME).

Egenskapene i generasjon 1-dieselen ombygginger i motorer, og har dårlige kuldeegenskaper.

– Det er viktig med en fortsatt satsing på HVO gjennom økt produksjon og med en pris som bidrar til en fortsatt positiv utvikling for HVO i Norge, sier produktsjef Jo Øystein Nyhus i Volvo Norge AS.

Positive resultater fra felttest

Volvo Trucks viste i 2007 syv lastebiler som alle benyttet biodrivstoff, HVO var ett av dem.

Noen år senere, i 2013, startet Volvo Trucks sammen med Renova, DHL Freight og OKQ8 i Sverige, en felttest med seks Volvo lastebiler for å se hvordan bruken av 100 prosent HVO påvirker motorenes ytelse og komponenter.

– Felttesten viser at HVO fungerer utmerket i våre motorer og kan benyttes under de samme forutsetninger som gjelder for tradisjonell diesel. Det går også bra å blande diesel og HVO, sier Tobias Bergman, produktsjef for alternative drivstoff og hybrider i Volvo Trucks.