Forsker på vinterbygging

Statnett Nord bruker 10 millioner kroner i året på å rehabilitere betongfundamenter i Nord-Norge. Ny forskning kan bidra til å redusere vedlikeholds- og utbyggingskostnader, skriver Forskningsrådet i denne artikkelen.

Artikkelen er også publisert i kortere versjon hos Heatwork, som bidrar i prosjektet.

Spare

Bergit Svenning, driftsgruppeleder i Statnett Nord SF, øyner muligheten for å spare penger dersom det viser seg at betongstøping vinterstid gir bedre kvalitet og lengre holdbarhet for betongen.

Annonse

– Det er langt fram. Målet er at vi i framtiden kan støpe betongfundamenter om vinteren, og av en slik kvalitet at de tåler mer kulde og svingninger i temperaturen. Vinterstøping kan føre til at byggesesongen øker med to til tre måneder, og det kan bidra til reduserte utbyggingskostnader siden byggetiden reduseres. I tillegg håper vi å begrense rehabiliteringsbudsjettet, sier Svenning.

Restriksjoner

Statnett er ofte forhindret fra å bygge om vinteren. Deler av strekningen Balsfjord-Skaidi kan for eksempel ikke bygges ut om sommeren fordi det må tas hensyn til restriksjoner på grunn av reindriftsnæringen.

Statnett samarbeider med Norut Narvik og Narvik-bedriftene HeatWork og Prestjord Maskin om FoU-prosjektet vinterstøping.

Vinterstøping

Forskningen utføres av ColdTech, som skal bidra med ny kunnskap om betongstøping og herding i lave temperaturer for å sikre at Statnett støper betongfundamenter av høy kvalitet vinterstid.

ColdTech styres av Norut Narvik, og ble etablert som en del av Forskningsrådets satsning på Forskningsløft i Nord i 2009.

Prosjektet er et godt eksempel på at forskerne har lyktes med å etablere forsknings- og utviklingsprosjekter hvor forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringsliv samarbeider.

Nord

Prosjektet har avgjørende betydning for Statnett Nord.

– Statnett må bygge om vinteren, på grunn av ulike restriksjoner flere steder om sommeren. Derfor er samarbeidet med Norut Narvik og de resultatene ColdTech kommer med i sin rapport helt avgjørende ikke bare for linjeutbyggingen Ofoten-Hammerfest, men for alle de utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter vi vet vi skal gjennomføre i årene som kommer, sier Svenning.

Statnett planlegger å investere 50 til 70 milliarder kroner de kommende 10 årene.