Gjør det skikkelig – første gang

Leire kan være et uforutsigbart materiale å jobbe med. Desto viktigere er det å gjøre det med full kontroll, med det best egnede verktøyet.

De to ferske anleggsingeniørene Enoch By og Martin Støver-Hofstad har gjort et stykke praktisk forskning det står respekt av: Komprimering av leire i grøft med maskinbåren vibroplate.

Det var temaet for bacheloroppgaven de to gjorde som fullføring av sin ingeniørutdannelse.

Annonse

Populært

Vibroplate på gravemaskin brukes i stadig større utstrekning. Den kan gjøre det enklere å komprimere i trange grøfter eller på utilgjengelige steder.

Undersøkelsene viste blant annet at vibroplata gjør en bedre jobb enn grøftevals.

Men det finnes lite eller intet skriftlig om hva som er ”riktig” måte å bruke vibroplata på. Med flinke folk i og utenfor maskin, og med etterkontroll av komprimeringen blir det som regel bra.

Gjetting, øyemål og godt håndlag er lite kompatibelt med et stadig sterkere dokumentasjonspress fra byggherresiden. Her er det prosedyrer og skriftlighet som gjelder.

Jobben By og Støver-Hoftstad har gjort er en god start på veien mot velprøvde prosedyrer for grøftekomprimering med maskinbåren vibroplate.

Rystelser

Rystelser forårsaket av sprengninger er det enda viktigere å ha kontroll på. Der er målinger basert på beskrivelser i bransjestandard et viktig verktøy. Sprengningsentreprenørene hadde god kontroll med NS8141.

Helt til den ble revidert i fjor. Med det nye tallgrunnlaget ble det fullstendig bingo  hvilke utslag man får på rystelsesmålerne, til stor frustrasjon for skytebaser og ledere.

Heldigvis har Standard Norge nå gjenopplivet den gamle versjonen av NS8141 for en periode, mens man finner ut hvor det gikk galt.

Det nytter å si i fra. Bare synd at det må gjøres oppatt-arbeid. Det hadde vært bedre å gjøre det skikkelig første gang.

Lederartikkel i Anleggsmaskinen, august 2015.