Ny gyldighet for problem-standard

(Oppdatert med link til i Standard Norges egen info)

Bergsprengerne kan puste ut: Den gamle versjonen av NS 8141 har fått tre år forlenget gyldighet.

Vi har i tidligere artikler fortalt om problemer bergsprengere har hatt med måling av rystelser under den nye versjonen av standarden NS 8141.

Annonse

Gammel

Flere har tatt til orde for å finne fram igjen den gamle versjonen, med den formelle og litt kronglete betegnelsen NS 8141: 2001 om Vibrasjoner og støt – Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk.

De har nå blitt hørt:

– Den er nå gjort gjeldende i en ny overgangsperiode på tre år. Den vil dermed være gyldig standard parallelt med NS 8141-1 fra 2013/2014, opplyser Standard Norge.

Komiteen var ferdig med arbeidet med alle deler av ny utgave av NS 8141 i mai 2014. Den nye utgaven av standarden består av tre deler.

Kort

I etterkant begynte det å komme synspunkter og bekymringsmeldinger fra bransjen om bruken av NS 8141-1, med tillegg A1 fra 2013.

Problemene har vist seg spesielt store ved sprenginger på korte avstander til bebyggelse.

– I den senere tid har bransjen gitt uttrykk for en god del frustrasjon og har bedt om at 2001-versjonen av standarden måtte gjøres gyldig igjen. Medlemmer av komiteen som har jobbet med standarden for vibrasjoner fra sprengninger og annet anleggsarbeid, har hastebehandlet saken, og Standard Norge har besluttet å re-fastsette 2001-utgaven av NS 8141, sier Standard Norge i en pressemelding.

Parallelt

Derfra anbefales det nå at de to standardene NS 8141:2001 og NS 8141-1:2012+A1:2013 brukes parallelt for å skaffe bedre erfaringsgrunnlag for vibrasjoner fra sprengning med tanke på å komme fram til en løsning innen overgangsperioden er over.

Standard Norge forklarer også for sprengningsteknisk kyndige hvorfor de to standardene skal gjelde parallelt:

Årsaker

Det kan være flere årsaker til utfordringene med NS 8141-1. Oppførsel av sensoren i målesystemet og montering av den, uforklarlige spredninger i måleverdiene fra salve til salve og ekstreme måleverdier når avstanden mellom målepunkt og sprengningssted er kort (< 20 m).

Valgte frekvenser kan også være lavere enn tidligere antatt, noe som slår ut på måleresultatene siden filteret korrigerer måleverdiene ut fra frekvensen.

Kjent

– Dette er til dels kjente problemer fra den tidligere metoden. Det var meningen at det nye filteret skulle håndtere dette. Bransjen har imidlertid ikke fått skaffet seg nok erfaringsgrunnlag til å vurdere grenseverdier og måleresultater etter den nye metoden, og hva som kan være årsaker når noe uventet skjer, sier Standard Norge.

Sammenlignes

I løpet av de tre årene med parallell gyldighet skal datagrunnlaget etter begge metodene sammenlignes og vurderes.

– Hva skjer når treårsperioden er over?

– Allerede nå planlegges det å ta opp arbeidet med NS 8141-1. Tanken er å se nærmere på mulige endringer, slik at en oppdatert versjon av NS 8141-1 skal være klar senest innen utgangen av treårsperioden, sier Standard Norge.

Før arbeidet starter skal saken formelt behandles i Sektorstyre BAE. Forslag til et nytt mandat, arbeidsplan og oppdatering av komiteen vil bli lagt fram som sak på første møte i sektorstyret over sommeren.