Forsket på komprimering av leire med vibroplate på maskin

komprimeringsplate 13) GRØFT: To parallelle grøfter ble delt inn i fem meter langte felt for måling av komprimeringsresultat. (Foto: Enoch By / Jon Martin Støver-Hofstad)

To parallelle grøfter ble delt inn i fem meter langte felt for måling av komprimeringsresultat. (Foto: Enoch By / Jon Martin Støver-Hofstad)

TRONDHEIM: Enoch By (23) og Jon Martin Støver-Hofstad (22) er rykende ferske byggingeniører, uteksaminert ved anleggsteknikklinja på Høgskolen i Sør-Trøndelag like før sommeren.

Oppgave

De har gjort sin bacheloroppgave – selve svennestykket i utdanningen – på et tema som bør interessere anleggsbransjen: Komprimering av leire i grøft med maskinbåren vibroplate.

Stadig flere tar i bruk maskinbårne vibroplater. Eller markvibrator, om du vil.

Annonse

Problemet er bare at det finnes fint lite av dokumentasjon og prosedyrer på komprimering med denne utstyrstypen.

Vals

Det meste av tilgjengelig materiale handler om vals. Og valser med tilstrekkelig tyngde kan være leie å komme til med rundt kummer og kabler, nede i trange og dype grøfter eller i tilfeller med ordentlig blaute masser.

Det har altså Enoch By og Jon Martin Støver-Hofstad tatt tak i. Det var et ambisiøst mål de satte seg da planleggingen startet på etterjulsvinteren:

Lage en optimal prosedyre for komprimering av leire i grøfter, ved bruk av vibrasjonsplate montert på gravemaskin. Dette målet nådde de – delvis.

 

Rapport: Prosedyre for komprimering av leire i grøft med vibrasjonsplate på gravemaskin (pdf).

I Anleggsmaskinens augustutgave kan du lese en kortere versjon av den rapporten. 

Bedre

Feltforsøk i våres med tilhørende målinger ga flere interessante funn. Deriblant at maskinbåren vibroplate gir vesentlig bedre komprimering av leire i grøft enn en liten grøftevals.

– Plata er mye bedre enn vals ved komprimering i grøft under slike forhold. Det viste seg tydelig, sier Enoch By. Han har som maskinfører gjort mye komprimering med vibroplate.

– Vanskelig

– Arbeidet med oppgaven var også en nyttig bekreftelse på at det er vanskelig å jobbe med leire, sier Jon Martin Støver-Hofstad.

Driftsleder og deleier John Olaf Bolme i BL Entreprenør AS er fornøyd med jobben Enoch By og Jon Martin Støver-Hofstad har gjort. Flere vibroplater er på vei.

Driftsleder og deleier John Olaf Bolme i BL Entreprenør AS er fornøyd med jobben Enoch By og Jon Martin Støver-Hofstad har gjort. Flere vibroplater er på vei. (Foto: Jørn Søderholm)

Enoch By er ansatt i Trondheimsfirmaet BL Entreprenør AS, en del av BL Gruppen. Der jobber han i dag som anleggsleder. I studietiden jobbet han deltid som maskinfører . Støver-Hofstad er ansatt i Rambøll.

Nytt

– Hvorfor dette temaet?

– Det var interessant å jobbe med noe helt nytt. Det er ingen som har gjort dette før. Og det ikke minst interessant å jobbe med noe som er nyttig for hele bransjen, sier de to.

At temaet er midt i interessefelt og erfaringsområde til de to – henholdsvis geoteknikk og bruk av maskiner og utstyr – var naturlig nok ingen ulempe.

Overraskelser

Fikk de noen overraskelser i arbeidet med oppgaven?

– Ja. Den første overraskelsen var resultatene da vi begynte å måle. Vi fikk veldige variasjoner i målinger. Leire er kompleks masse, med store variasjoner på små områder, sier Jon Martin Støver-Hofstad.

– Jeg ble overrasket over hvor liten forskjell det ble i komprimeringsgrad med stor og liten vibroplate. Med lagdybde 0,2 meter var det fint lite forskjell. Større plate dekker en større flate på én gang, men med samme komprimeringsgrad. Størrelsen har altså mer å si for produktiviteten enn resultatet, sier Enoch By.

Og begge ble de overrasket over at det var mulig å få to uker med sammenhengende godt vær. I Trøndelag. I mars.

Flere plater

De to håper entreprenører skal se nytte i rapporten.

Enoch Bys arbeidsgiver BL Entreprenør AS har allerede kjøpt inn flere nye vibroplater, og planlegger å bruke utstyret i større utstrekning.

– Statens vegvesen sier det går an å bruke plate til komprimering. Men de sier ingenting om hvordan. Vi har prøvd å lage et forslag til en prosedyre. Statens vegvesen er den strengeste aktøren å jobbe for. Hvis de godkjenner dette, så vil også kommunene gjøre det, sier Enoch By.

Begrenset

Det er begrenset hvor omfattende en utredning gjort av to mann – selv om de har fått verdifull bistand – på noen måneder kan være. De har laget en rapport med forslag til prosedyre som gjelder for feltforsøkets forhold og to størrelser plater. Det er ikke en generell prosedyre for alle leireforhold, selv om overføringsverdien er stor.

De to ingeniørene understreker behovet for ytterligere undersøkelser.

Mer testing

Statens vegvesen stilte opp med Troxler-målinger i forsøket. Jon Martin Støver-Hofstad noterer resultater.

Statens vegvesen stilte opp med Troxler-målinger i forsøket. Jon Martin Støver-Hofstad noterer resultater.

– Jobben vi har gjort nå er med én gangs målinger. Testing må fortsette, på andre typer leire og med andre typer plater. Dels for å bekrefte det vi har gjort nå, dels for å nyansere bildet, sier Støver-Hofstad.

– Det bør også gjøres en sammenligning med målinger fra komprimering med belting, i henhold til håndboka. Det kan bare gjøres på større flater, ikke i grøft. Men da har man noe konkret og allerede godkjent å sammenligne med, supplerer Enoch By.

Oppdragsgiver

BL Entreprenør AS spilte en viktig rolle i prosjektet. Det var driftsleder John Olaf Bolme som ba Høgskolen i Sør-Trøndelag om en oppgave med dette temaet da han ble klar over muligheten.

Selskapet står som ekstern oppdragsgiver i oppgaven, og stilte opp med maskiner og utstyr.

Viktig

– Det er en viktig jobb gutta har gjort. Vibroplate på maskin er vanlig å bruke. Men dokumentasjon er vanskelig. Vi er interessert i å følge opp dette arbeidet videre, for å få på plass bedre dokumentasjon av komprimering med plate, sier John Olaf Bolme.

Han er driftsleder i selskapet, og en av tre eiere i konsernet BL Gruppen AS.

Grøftevals

Grøftevals gir dårligere komprimering i grøfta enn vibrerende plate. Det er et av funnene i rapporten.