Isachsen runder 500 ansatte

I løpet av august passerte entreprenørkonsernet Isachsen Gruppen 500 ansatte.

– At vi en dag skulle bli så store hadde nok ikke vår gründer og hovedaksjonær Rune Isachsen sett for seg da han etablerte bedriften tilbake i 1986, sier konsernsjef Kent Jensen i en artikkel på konsernets nettsted.

Vekst

Vilje til lønnsom vekst har vært en av grunnsteinene i konsernets utvikling. Det er særlig det siste tiåret at veksten har skutt fart.

Annonse

– I 2006 styrte vi etter et budsjett på 280 millioner. Både i fjor og i forfjor passerte vi milliarden i omsetning, og i år har vi lagt lista enda et knepp høyere, sier Jensen.

Isachsen Gruppen er et av selskapene som nå posisjonerer seg for fremtidens anleggsmarked.

– Det norske anleggslandskapet er i kraftig forandring. Vi ser allerede konturene av et oppdragsmarked hvor kontraktene som utlyses er av en størrelse som langt på vei utelukker deltagelse for den jevne norske entreprenør, i alle fall dersom denne ikke er en del av et større konsortium. For å kunne konkurrere om de store kontraktene som nå kommer innenfor samferdselssektoren, danner vi derfor nå et helnorskt entreprenørselskap, sammen med Hæhre og TT Anlegg, sier Jensen.