Jakter på 130 milliarder veikroner

Hæhre, Isachsen og TT etablerer «superentreprenør». Danner nytt selskap som skal gå etter de virkelig store kontraktene. Har storinvestor i ryggen, og en solid veteran som styreleder.

Veiselskapet samferdselsminister Ketil Solvik Olsen har snakket så mye om så dagens lys tidligere i vår.

Nylig ble det det klart hvor hovedkontoret skal ligge, og hvilke prosjekter som ligger i oppstartsporteføljen til 130 milliarder kroner.

Annonse

Store

Det er allerede signalisert at mye av dette blir på store kontrakter. De milliardkontraktene skal ikke gå til utenlandske entreprenører, hvis disse får det som de vil.

Hæhre Entreprenør AS, Isachsen Gruppen AS og TT Anlegg AS går nå sammen og skaper et helnorsk og ledende entreprenørselskap innen samferdsel i Norge.

Samtidig går Øystein Stray Spetalen og Ole Enger inn på eiersiden i den nye grupperingen, hvor Enger tiltrer som arbeidende styreformann.

Helnorsk

– Hæhre, Isachsen og TT utfyller hverandre svært godt og vil sammen danne et helnorsk entreprenørselskap. 1500 dyktige medarbeidere, lang erfaring, moderne maskinpark og solid kapitalbase vil gjøre det mulig for selskapene å konkurrere om store kontrakter innen samferdselssektoren, sier påtroppende styreleder Ole Enger i en pressemelding.

De tre solide selskapene kjenner hverandre godt fra før, og det er solide aktører vi snakker om.

Samlet ordrereserve er på over fem milliarder kroner. Driftsinntektene for 2016 vil overstige fem milliarder kroner.

Maskinparken:

  • 270 gravemaskiner
  • 140 dumpere
  • 53 borerigger
  • 212 lastebiler
  • 46 valser
  • 15 veihøvler
  • 19 knuseverk
  • 11 sikteverk
  • 868 biler
  • 1 komplett tunellavdeling.

– Hele maskin- og utstyrsparken holder en meget høy standard, understrekes det i pressemeldingen.

Struktur

Det er ikke snakk om en sammenslåing. Hæhre, Isachsen og TT vil fortsette å operere som selvstendige selskaper i den nye konsernstrukturen.

De unike bedriftskulturene har vært grunnlaget for suksessen til de tre virksomhetene og skal videreføres.

Den finansielle kapasiteten er styrket ved at Øystein Stray Spetalen har investert betydelig kapital som går inn i selskapene.

Fornøyd

–Hæhre, Isachsen og TT er svært fornøyd med å få Øystein og Ole med på eiersiden. Ole vil være en betydelig ressurs med sin lange industrielle erfaring. Selskapene står svært godt til hverandre, både strategisk, kulturelt, geografisk og markedsmessig. Prosjektene blir bare større og større. Da er det helt avgjørende å ha styrke, kapital og størrelse til å sikre kontraktene og ikke minst arbeidsplassene til en helnorsk aktør, sier Albert Kr Hæhre på vegne av Hæhre, Isachsen og TT.

 

Transaksjonen er betinget godkjennelse fra Konkurransemyndighetene. Stort mer informasjon enn det har vi ikke fått i den første pressemeldingen.

Her står det nemlig også at avtalepartnerne har inngått en avtale om konfidensialitet rundt detaljene i transaksjonene.