Kritisk til pukk-praksis

Norsk Bergindustri misliker at kommunene bruker korte pukkfraksjoner som 8/11 og 11/16 i grøft.

– De mest attraktive pukkfraksjonene bør brukes i asfalt og betong, ikke fylles i grøfter.

Det mener generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i stein- og pukkleverandørenes bransjeforening Norsk Bergindustri.

Annonse

 

Ettertraktet

Organisasjonen ser med undring og frustrasjon på at mye av den mest ettertraktede pukken brukes som fundament og omfylling til rør i grøfter, og ber kommuner og andre innkjøpere om å endre praksis slik at ressursene kan benyttes så hensiktsmessig som mulig.

I asfaltproduksjon er korte fraksjoner i steinstørrelse 8mm til 16mm svært ettertraktet, ikke minst 8mm til 11mm (8/11 mm).

Særlig i det siste tiåret er bruken av 8/11 mm blitt svært utbredt. På 90-tallet ble det lagt mye dekke med øvre steinstørrelse på 16 mm.

Slitasje

Det var basert på viten om at så grovest mulig tilslag er gunstig for slitasjeegenskapene, drenering, støv og friksjon.

De grove tilslagene ga imidlertid i enkelte tilfeller problemer med separasjon, og man måtte være spesielt nøye ved utlegging. I de senere år har en gått ned igjen på øvre steinstørrelse til 11 mm og 8 mm.

Men dette er fraksjoner som også er svært populære å bruke som grøftepukk. Grøftepukk har ikke en standardisert størrelse. De vanligste fraksjonene er 4/16mm, 8/12mm, 8/16mm og 11/16mm. Til tross for at rørprodusentene i mange tilfeller anbefaler grovere fraksjoner, foretrekker mange kommuner den ettertraktede 8/11mm-fraksjonen.

Skjevhet

Det har skapt en uheldig skjevhet i produksjonen av pukk. Problemet er ikke å produsere tilstrekkelige mengder 8/11, men at det bygges opp store lagre av mindre etterspurt vare.

– Dårlig massebalanse ved uttak og foredling er en stor miljømessig belastning. Inntil 40 prosent av inngangsmaterialene går til deponi, sier Elisabeth Gammelsæter.

Norsk Bergindustri får støtte hos rørprodusentene. Ingen rørprodusenter anbefaler at korte fraksjoner brukes som fundament eller omfylling.

Nordisk Plastrør Gruppe skriver i sin leggeveiledning for plastrør at det skal velges masser etter hvilke fraksjoner som er tilgjengelige lokalt ut i fra miljø- og kostnadshensyn.

Ytterpunkter

For eksempel kan det være uhensiktsmessig å velge korte fraksjoner, f.eks. 8/11 og 11/16 som brukes i betong og asfalt. I fundament skal det brukes 4/22, uten ytterligere spesifikasjon av fordelingen mellom ytterpunktene.

Omfyllingsmassen er det enda rundere krav til.

Den pukkfraksjonen mange kommuner foretrekker nevnes blir altså frarådet brukt i grøft.

– Når rørprodusentene garanterer for at andre fraksjoner er vel så bra er det uheldig at så mange kommuner likevel foretrekker disse fraksjonene, sier Gammelsæter.