Bygget droptank av XL-rør

– Så vidt jeg vet er dette første gang en droptank laget av plastrør blir brukt her i landet, sier Vidar Handal, produktsjef VA  i Norsk Wavin.

I sommer ble en ny og spennende droptank montert i Størsrudveien på Sørum i Akershus. Tanken består av fem stk. Wavin XL-rør med innvendig diameter på 1600 mm, hvert rør med lengde på 6 meter. Det er maskinentreprenør Åge Haverstad AS som utfører dette prosjektet.

– Løsningen er brukt med suksess flere ganger, både i Danmark og Sverige. Ja, i resten av Europa også, sier Handal i en pressemelding fra Norsk Wavin.

Annonse

– Innovativt

Leif Bjarne Steinbakken fra Ahlsell var tilstede da entreprenøren startet arbeidet med å skjøte de store rørdelene sammen. Han var kommet ens ærend fra Hamar for å overvåke og ikke minst få en praktisk veiledning i monteringen av XL-rørene.

– Hvorfor anbefalte dere en såpass utradisjonell løsning på droptanken?

– Glassfibertanker er jo det som vanligvis brukes til dette. Men denne løsningen med Wavin XL-rør viste seg å være et nytt og innovativt alternativ, derfor valgte Åge Haverstad å gå for den. Vi synes dette er et spennende og godt valg, svarer Steinbakken.

– Dessuten ville det vært umulig å få fraktet en glassfibertank av denne dimensjonen opp hit, tilføyer Handal.

– Dermed måtte flere tanker ha blitt skjøtet sammen, og dette ville gjort installasjonen langt mindre solid enn denne løsningen med XL-rør. Dessuten forblir PE-materialet i disse elastisk ved frost, mens glassfiber gjerne blir sprøtt.

Skjøtingen av XL-rørene skjer ved at det påsettes to tetningsringer på spissenden av det ene røret, før denne og muffen på den andre rørenden blir smurt godt inn med glidemiddel (Foto: Norsk Wavin).

Skjøtingen av XL-rørene skjer ved at det påsettes to tetningsringer på spissenden av det ene røret, før denne og muffen på den andre rørenden blir smurt godt inn med glidemiddel (Foto: Norsk Wavin).

Fordrøyning og trykkutjevning

– Droptanken skal brukes både til trykkutjevning og fordrøyning, forteller Steinbakken.

– I ene enden av tanken skal det settes opp et overbygg. Avløpsvannet pumpes så inn, og så sørger gravitasjonen for at vannet renner gjennom tanken og videre nedover til renseanlegget.

Åge Haverstad AS har mer enn 50 ansatte og holder til på Sør-Fron i Gudbrandsdalen. Oppdragsgiveren deres på dette prosjektet er Midtre Romerike Avløpsselskap (MIRA IKS). Dette er et interkommunalt selskap som i januar 2015 overtok ansvaret for avløp og rensing i kommunene Gjerdrum, Sørum og Fet. Planen er at alt avløpsvann fra disse kommunene skal føres ned til Miras prosessanlegg som nå er under bygging, der vannet skal renses før det slippes ut i Glomma. I den forbindelse skal det totalt legges ned 33 km ledningsnett og bygges 7 pumpestasjoner og 4 fordrøyningsbassenger.

– Åge Haverstad AS er utførende på et delstrekk på 2,7 km av ledningsnettet, sier Steinbakken.

Skjøtingen av XL-rørene skjer ved at det påsettes to tetningsringer på spissenden av det ene røret, før denne og muffen på den andre rørenden blir smurt godt inn med glidemiddel. Ved hjelp av stropper og gravemaskin blir deretter rørdelene koblet sammen. Noen ytterligere låsemekanisme er ikke nødvendig.

– Da de gjorde den siste sammenkoblingen, holdt jeg meg i bakgrunnen og bare fulgte med. Så dette synes de tydeligvis var ganske så enkelt, smiler Vidar Handal.

(Foto: Norsk Wavin).

(Foto: Norsk Wavin).

Noen fakta om Wavins XL-rør

Wavin XL er lettvektsrør med innvendig diameter fra 1000 til 3000 cm i ringstivhetsklassene SN4 og SN8, som er standard SN-verdier. Rørene kan også dimensjoneres ut fra aktuell overdekning, grunnvannstrykk og trafikklast, og derav få spesifikk ringstivhet, noe som ofte reduserer innkjøpskostnaden for entreprenøren, siden røret da ikke har mer materiale enn nødvendig. Dette er også i tråd med bestemmelsene i Håndbok N200 fra Statens vegvesen som omhandler veibygging.

Wavin XL er velegnet for overvannshåndtering, kulverter, spillvann, relining, ventilasjon og i produksjonen av kummer og tanker.

Rørets homogene innersjikt er i RC materiale, et PE100 materiale med ekstra stor motstandskraft mot sprekkdannelse.

På utsiden av dette spiralvikles et PP-forsterket PE-rør. Denne profilen, med glatt innside og PE-rørspiralen utenpå, kalles PR-rør. Ved å legge et glatt yttersjikt utenpå dette, slik at både innsiden og utsiden blir glatt, får man et SPR-rør. Det kan også legges et ekstra lag med profilrør på PR-røret for å gi ekstra stor ringstivhet; dette kalles da et OP-rør. Endelig kan også OP-røret få et utvendig glatt PE-lag, da har røret betegnelsen SOP.

Rørendene på Wavin XL består av en muffe og en spissende, som begge er integrert i røret. Rørene skjøtes dermed enkelt sammen, enten med gummipakninger eller med integrert elektrosveisemuffe. Ved bruk av elektrosveisemuffe blir rørledningen strekkfast og egner seg derfor spesielt godt i områder med dårlige grunnforhold hvor normale rørskjøter kan risikere å gli fra hverandre.

Standard rørlengde er 6 meter, men både rør og deler kan enkelt tilpasses etter ønske.

Wavins XL rørsystem produseres i henhold til NS-EN 13476.