Saging et godt alternativ

Til MH-prosjektet i Tromsø har Alf Brekken & Sønner AS satt i gang med vaiersaging. En metode som er helt ny for dem, og der er blant de første fjellentreprenørene i Nord-Norge.

Vaiersag

Sagemaskinen er levert av Tyrolit AS. (Foto: Tore Holmen, Alf Brekken og sønner AS)

En grøft som skal huse en betongkulvert har blitt skåret ut på langs i stedet for å sømbore langs kantene.

Inntil

– Det er mye mindre rystelser, støv og støy. Man får finere skjæringskanter og ødelegger mindre terreng. Med vaiersagen kan vi kutte helt inntil husvegger, sier prosjektleder Gunnar Jenssen.

Annonse

Det 170 mann store entreprenørselskapet fra Leknes i Lofoten har hatt planer om å satse på vaiersaging en god stund. På MH-prosjektet var saging beskrevet, så der tok de skrittet og investerte 700-800 000 i utstyr.

Rystelser

Utfordringer med rystelsesmålinger har gjort at de har fått mer bruk for utstyret på MH2-prosjektet enn beskrevet og opprinnelig avtalt.

– Hva med økonomien i vaiersaging?

– Investeringen er ikke vesentlig, sammenlignet med andre typer utstyr. Driftskostnadene er derimot ganske høye, med skifte av vaiere etter hvert som de slites. Akkurat sagingen i seg selv er ganske dyr. Men hvis man ser flere operasjoner under ett er det økonomisk fornuftig.

– Eksempel?

Bakenfor

Prosjektleder Gunnar Jenssen, ass. prosjektleder Tore Holmen og "sagfører" Alexander Arntsen i Alf Brekken og sønner AS.

Prosjektleder Gunnar Jenssen, ass. prosjektleder Tore Holmen og «sagfører» Alexander Arntsen i Alf Brekken og sønner AS. (Foto: Jørn Søderholm)

– Der man ikke har skilt stein som skal ut fra bakenforliggende fjell må man kanskje bore fire ganger så mange hull foran for å sprenge. Når man har fått kuttet i bakkant har man kun bunnen igjen. Og den kan man eventuelt også sage, og da er det kun løst berg som skal deles opp og tas ut.

– Hva med operatørkompetanse?

– Det er som med alt annet: Man må bli vant til utstyret og kjøre seg inn. Vi lærer opp egne folk. Her har vi fått god oppfølging fra Tyrolit AS, som har levert utstyret. Vi begynner å komme i gang, og vi har vært oppe i gode framdriftstak, sier Gunnar Jenssen.