OSSA med nytt tunnelanbud i Sørkjosen

Selskapet som ble sparket fra tunnelprosjektet tidligere i år er billigst i ny anbudsrunde.

Statens vegvesen har fått inn fem tilbud på ferdigstillelse av tunnelen gjennom Sørkjosfjellet. Det spanske selskapet Obras Subterráneas (OSSA) startet denne jobben i fjor, men kontrakten ble i mars i år hevet på grunn av manglende framdrift.

Anleggsmaskinen har tidligere skrevet om de store ringvirkningene dette fikk for lokale entreprenører. Klasvoll Maskinstasjon og E6 Talvik Bensin og diesel AS var blant selskapene som ble skadelidende. Nå er altså OSSA lysten på mer jobb i området. Statens vegvesen, som fraskrev seg ethvert ansvar for underentreprenørene og –leverandører da den forrige kontrakten ble hevet, utelukker ikke at de får jobben.

Annonse
Gudmund Løvli, Statens vegvesen

Gudmund Løvli – Statens vegvesens prosjektleder. (Foto: Anne Sofie Nielsen, Statens vegvesen)

Uvanlig

– Situasjonen, der en entreprenør blir oppsagt og så leverer tilbud på samme jobb igjen, er uvanlig, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen i en pressemelding.
– Vi nekter imidlertid ikke OSSA å levere tilbud, så de vil bli vurdert i den videre prosessen. Kontraktstildeling vil skje etter en grundig gjennomgang av alle tilbudene, sier han.

Prosjektet E6 Langslett-Sørkjosen innebærer bygging av en 4,6 kilometer lang tunnel gjennom Sørkjosfjellet. I tillegg kommer utbedring av vegen mellom Langli og Langslett, inkludert krysset E6/fv. 866.

Den nye veien gjennom fjellet vil sikre bedre framkommelighet, økt trafikksikkerhet og kortere reisevei.

Statens vegvesen tar sikte på at arbeidet i Sørkjosen kan gjenopptas i august eller september.

Prosjektet anslås å være ferdig senhøsten 2017.

 

Disse selskapene har levert tilbud:

  • Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS): 435.762.696,90 kroner
  • Skanska Norge AS: 435.553.760,00 kroner
  • Veidekke AS: 476.260.804,00 kroner
  • Implenia AS: 453.812.223,93 kroner
  • OSSA: 421.133.993,72 kroner