Taper stort på spanske-kræsj

Bildet øverst: Klasvoll Maskinstasjon hadde en kontrakt på 23 millioner med OSSA. (Foto: Kjetil Nielsen Skog, Framtid i Nord)

SØRKJOSEN: Det spanske entreprenørfirmaet Obras Subterráneas (OSSA) fikk kontrakten på E6 mellom Langslett og Sørkjosen i Nord-Troms. Det innebar blant annet bygging av 4,6 kilometer tunnel gjennom Sørkjosfjellet.

Fremdrift

Og det var på framdriften i tunnelen det skar seg for det spanske firmaet. Det gikk smått med framdriften helt fra starten. I begynnelsen av mars ga Statens vegvesen en skriftlig advarsel, med beskjed om å få opp dampen. Like før påske var det slutt, og byggherren sa opp kontrakten.

Annonse

Tempo

– OSSA kom sent i gang og har ikke vært i nærheten av å holde tempoet forutsatt i kontrakten. Vi har vært i tett dialog med selskapet hele vegen, og håpet i det lengste vi skulle unngå denne situasjonen. Men tross oppbemanning og endringer i stedlig ledelse har ikke entreprenøren kommet opp på det nivået som er nødvendig for å komme i mål med prosjektet til avtalt tid, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen.

Kontrakten lyses ut på nytt i løpet av april.

Lokale

Det har gått hardt ut over flere lokale virksomheter i Nord-Troms og Finnmark som hadde avtaler med det spanske firmaet på E6-prosjektet.

Vei

Klasvoll Maskinstasjon i Sørkjosen er en av disse. Firmaet hadde en kontrakt på bygging av et stykke vei i dagen, til en verdi av 23 millioner kroner. Det er en såpass stor jobb for det ti mann store firmaet at de ikke har regnet tilbud på andre jobber denne vinteren.

De har også investert i nytt utstyr. Deriblant en ny gravemaskin til 2,5 millioner. Den var akkurat levert når sjokkmeldingen fra OSSA kom.

– To minutter før det gikk ut i media fikk vi beskjed fra Statens vegvesen. Jeg var i England for å se på en knuser vi vurderte å kjøpe til prosjektet. Heldigvis rakk vi å kansellere bestillingen på den, sier daglig leder Reidar Olaussen i Klasvoll Maskinstasjon til Anleggsmaskinen.

Dialog

– Hvilken dialog har du hatt med OSSA?

– Vi har bare fått beskjed om at kontrakten er annullert. Den jobben vi har gjort til nå får vi oppgjør for.

– Hvilke konsekvenser får dette for dere?

– Det vet vi ikke ennå. Det er magre tider i regionen. Vi har ikke annet arbeid nå. Jeg håper vi kan komme inn på anlegget når det kommer i gang igjen. Men det blir ikke før etter ferien, og vi vet ingenting nå om hvem som får det eller om vi slipper inn. Det kan jo være et firma som bygger vei i dagen selv.

Undersøkelser

Klasvoll Maskinstasjon AS har ikke jobbet for utenlandske oppdragsgivere tidligere. I forkant ble det gjort grundige undersøkelser, og firmaet fikk bistand av en advokat til å sette opp kontrakten. Men den tok ikke høyde for at byggherre skulle si opp HE-kontrakten.

– Hva får dette å si for økonomien i firmaet?

Verdi

– Det er dårlige tider her nord. Maskinen skal betales. Den må vi selge hvis vi ikke kommer inn på prosjektet når det er i gang igjen. Men den synker kraftig i verdi. Og det har store ringvirkninger lokalt. Vi har ansatte som må permitteres. Vi hadde leid inn folk for å greie prosjektet, og vi hadde en innleid leverandør for massetransport. Nå er det bråstopp for alle.

– Er det aktuelt å ta saken til retten?

– Det vet vi ikke ennå. Vi skal snart ha et møte med advokaten, og vi vurderer ulike løsninger.