– Har ikke UE-ansvar

Bildet øverst: Gudmund Løvli er prosjektleder E6 Alta vest, E6 Sørkjosfjellet og E6 Indre Nordnes-Skardalen (Foto: Anne Sofie Nielsen, Statens vegvesen)

SØRKJOSEN / OSLO: Statens vegvesen vil legge større vekt på erfaringer etter OSSA-hendelsen. Men noe ansvar for underentreprenører og leverandører tar de ikke.

Kriterier

Avdelingsdirektører Bettina Sandvin i Vegdirektoratet sier til Anleggsmaskinen at hendelsen med OSSA ikke i seg selv vil føre til at Statens vegvesen endrer kriteriene for hvordan de vurderer om entreprenører er kvalifisert til å jobbe i Norge.

Annonse

– Men vi jobber hele tiden med å utvikle kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Vi vil i framtiden legge større vekt på tidligere erfaringer når vi vekter tilbud i nye kontrakter, sier Sandvin.

– Hva gjør SVV for å verifisere dokumentasjon i tilbud fra utenlandske entreprenører?

– Vi gjør i utgangspunktet det samme for utenlandske som for norske tilbydere. Vi gjennomgår all innsendt dokumentasjon. Vi forutsetter at dokumentene er ekte.

Forskjell

– Er det noen forskjell i SVVs vurdering av dokumentasjon fra utenlandske tilbyder, sammenlignet med norske?

– Nei. De konkurrerer etter de samme regler og på samme vilkår, sier Sandvin.

I forkant av tildelingen sjekket Statens vegvesen referansene som det spanske selskapet oppga.

– Selskapet var også i ferd med å inngå en stor kontrakt på fjellhaller til Bekkelaget renseanlegg for Oslo kommune som vi kjente til. Jeg ser ikke bort fra at vi må vi bli flinkere til dette. For eksempel ved fysisk å oppsøke referanseprosjekter, sier prosjektleder Gudmund Løvli på E6 Sørkjosen.

Skjevhet?

Er det en konkurransevridende skjevhet i vurderingen av dokumentasjon og referanser, ved at utenlandske aktører slipper unna med mer enn norske?

– Eksempelet viser ikke at utenlandske slipper lettere unna. I dette tilfellet ble kontrakten hevet. Det er et sterkt virkemiddel, sier Løvli.

Problemer som norske UE-virksomheter måtte få som følge av at en utenlandsk HE går konkurs eller mister kontrakten er deres eget problem. Den risikoen vil ikke Statens vegesen ta noen del av.

– Vi har ikke kontrakt med underentreprenør. Disse kan dessverre bli skadelidende ved heving av kontrakt og konkurs. Det gjelder uansett entreprenørens nasjonalitet. Sørkjosen er et forhold mellom OSSA og UE. Men etter det vi kjenner til har OSSEs underleverandører fått oppgjør til nå, sier Gudmund Løvli.