Må ut med 32 millioner etter arkeologiske funn

En utbygger på Lutelandet i Sogn og Fjordane tvinges til å bruke 32 millioner kroner på arkeologiske utgravinger i forbindelse med et utbygging av et industrianlegg.

– Urettferdig

Daglig leder i Lutelandet Offshore, Tor Gjertsen, sier til avisa Firda at han synes hele ordningen er urettferdig.

– Det urettferdige i det heile er at viss du skal i gang med eit så stort prosjekt, så er det du som privat eigar som må ta heile kostnaden. Om du er uheldig, og dei på tomta di finn veldig mykje, så er det synd for deg. Men viss det på nabotomta ikkje er noko slikt, så er det bingo for eigarane der.

Annonse

– Eg har full respekt for at historia vår må bevarast, men det er ei samfunnsoppgåve, og det er ikkje rett at private skal betale for det, uttaler han til Firda.

Les hele saken på vest24.no, som har hentet den fra Firda.

Bildet er hentet fra et annet arkeologisk funn, i Bjørvika i Oslo, der utbygger Oslo S Utvikling måtte ut med rundt 100 millioner kroner for utgraving, katalogisering og konservering av tolv båtvrak fra 1500- eller 1600-tallet. (Foto: Runar F. Daler).