Gammelt vernekrav blir som nytt

Tidligere i vinter ble vi fra brønnborerhold tipset om at et nytt EU-krav skulle gjøre det påbudt med vernebur på borerigger. Vi gjorde som med andre tips, og sjekket det ut med flere ulike kilder.

Jo, det stemte: EU-standarden 16228 er nylig revidert, og regulerer blant annet krav til vern mot roterende deler.

Bevegelige deler, for å være mer presis.

Annonse

Og de er det nødvendigvis en del av på borerigger. Folk skal vernes mot sånne deler.

Det vil si at delene skal bures inn, hvis man ikke kan lage en automatisk løsning som ”oppdager” folk som kommer for nær, og stopper driften momentant. Boreriggfører som trykker på eller drar i nødstopp er ikke en automatisk løsning.

Men én aktør – en norsk produsent av borerigger – mener å lese i reglene at det buret er frivillig å bruke. Her lener de seg på MEF, som mener den frivilligheten fremgår av et brev fra Arbeidstilsynet.

Så sjekker vi med Arbeidstilsynet. Og får til vår smule overraskelse høre at vernebur er påbudt på borerigger.

Alle borerigger. Ikke bare de som selges nye nå.

Og det har ingenting med den nye standarden å gjøre. Det framgår av Maskinforskriften (for leverandør) og Forskrift om utførelse av arbeid (for arbeidsgiver/maskineier).

Jaså. Hvorfor er det så mange borerigger der ute som brukes uten bur, da?

Nei, det vet man ikke i Arbeidstilsynet. Men riggeiere må regne med pålegg hvis det blir oppdaget.

Her har altså borerigger fått kjøre uten bur siden 1995, uten at Arbeidstilsynet har gjort noe med det.

MEFs spørsmål til Arbeidstilsynet om saken har blitt besvart så vagt at kyndige fagfolk tolker det motsatte av hva som egentlig menes. Det ”riktige” svaret kommer fram først når en journalist spør hva de egentlig mener. Utrolig!

Siste ord i denne saken er ikke sagt, det er helt sikkert.