– Dyrt for et lite firma

Kart Lofoten

Johan Eliassen & Sønner holder til i Lofoten.

Han driver firmaet Johan Eliassen & Sønner AS på Vestvågøy i Lofoten. Med et gammelt knuseverk og et Keestrack soldeverk produserer han pukk til bedriftens oppdrag med boligtomter og kabelgrøfter.

Assistanse

I midten av mars var jobben knyttet til CE-merking av pukken unnagjort, med assistanse fra Tjervåg AS.

Når vi ringer ham en mandag ettermiddag har han egentlig ikke tid til å snakke, da han er opptatt med å lade en salve. Men han tar seg tid når han hører hva det gjelder.

Annonse

Grei skuring

– CE-merkingen? Nei, det var grei skuring. Det er en engangsinvestering i systemet, og deretter jevnlig innsending av prøver. Alt etter hvor stort man driver. Det er greit. Prosedyren bak godkjenningen av masseuttaket er mye mer omfattende enn CE-merkingen. Dermed er det også dyrere. Kostnadene ved de nye kravene til drift av masseuttak er vesentlige, sier Eliassen.

Direktoratet for mineralforvaltning mener det er mange virksomheter som ennå ikke har søkt om godkjenning, selv om fristen er ute.

Kravet om godkjenning gjelder masseuttaket, mens kravet om CE-merking gjelder den ferdige pukken som leveres til konstruksjonsformål.

Prosedyre

Han understreker at prosedyrene bak godkjenning og CE-merking ikke er særlig vanskelige. Men de tar tid og fører med seg kostnader, som begge kommer på toppen av andre tids- og kostnadsfaktorer. Og det er det noen som må betale til slutt.

– I mitt tilfelle er det han som bygger hus. Det har vært snakket mye om kravene i TEK10 som gjør husbygging dyrere. Men det er ingen som har sagt hva det koster å CE-merke pukken under huset.

– Ble du overrasket da brevet fra DiBK om CE-merkingen kom i vinter?

Oppdatert

– Nei. Jeg har holdt meg oppdatert. CE-merking av byggevarer har vi hatt helt siden 2013, men det har ikke vært praktisert på steinmaterialer. Jeg hørte foredraget om CE-merking på Arctic Entrepreneur, men da var jeg kjent med alt dette.

– Ser du noen fornuft i alt dette?

– Nei…, ja…, nei, jeg vet ikke. Det kommer uansett an på bruken og den sunne fornuften. Jeg har holdt på med dette i 35 år, og har hele tiden vært oppmerksom på dette med telefarlige masser. Men er man ikke så nøye med massene, så kan man jo få problemer, sier Helge Eliassen.

Pukken han produserer fra sitt lokale uttak brukes stort sett til grunnarbeid, opparbeidelse av tomter, innfylling mot ringmurer og i kabelgrøfter. Den er ikke hard nok til å brukes som tilslag i betong eller asfalt.