Digitale tomter kommer

Diderik Haug, Statsbygg

Senioringeniør Diderik Haug i Statsbygg. (Foto: Jørn Søderholm)

– Den digitale hverdagen kommer. Også i grunnarbeid og infrastruktur, sier Diderik Haug i Statsbygg.

 

Bruk av BIM (BygningsInformasjonsModeller) har kommet et godt stykke innenfor bygging av vei og bane.

Annonse

3D

I bygningsrelatert grunnarbeid og infrastruktur har det ikke kommet like langt i 3D-modellering.

Men det kommer, om vi skal tro en av Statsbyggs fremste menn på området.

– I dag er ikke BIM utenfor huskroppen veldig viktig. Men snart vil se at den BIM og GPS teknologien vi i dag ser nesten overalt i anlegg vil være det normale også i grunn- og infrastruktur arbeider i forbindelse med byggesaker.

Salinger og «manuell» profilering er prosesser vi vil se mindre av i tiden fremover. Lanskapsinformasjonsmodeller vil og følge denne utviklingen, sier senioringeniør Diderik Haug i Statsbygg.

Byggherre

Sammen med Helge Skoglund-Johnsen i Statens Vegvesen holdt han et innlegg om byggherrers behov for totalmodeller i sin virksomhet framover.

Her er det bare å forberede seg på digitalt og tredimensjonalt arbeid jo før jo heller.

– Jeg tror vi såvidt har skrapet overflaten i en ny digital hverdag i bygg- og anleggsbransjen. Åpne og felles formater samt modeller for sømløs utveksling, prosessering og lagring av data blir viktig, sier Diderik Haug til Anleggsmaskinen.

Campus Ås

I forberedelser til utbygging av ”Campus Ås”, med blant annet et nytt bygg for Veterinærinstituttet og Veterinærfakultet, har Statsbygg ønsket å samle all relevant og kjent informasjon i én totalmodell som en ”as is”-dokumentasjon.

Slike ”as is”-modeller vil bli et normalt grunnlag til bruk i konkurransen, samt til rigg- og driftsplanlegging.

Veier

Sarpsborg-entreprenøren Park & Anlegg AS er allerede i gang på Campus Ås, med en 100 millioner kroner stor kontrakt på utbedring av veier og infrastruktur i området.

Det skal etableres rundkjøringer med tilhørende busslommer, bygges gang- og sykkelveier samt etableres interne veier og anleggsveier på den fremtidige byggetomten til Samlokaliseringsprosjektet og riving av bygg.

Oppdatering etter publisering: Råde Graveservice har fått storkontrakt på Campus Ås.