Storkontrakt til Råde Graveservice på Campus Ås

Hele 180.000 kubikkmeter fjell og løsmasse skal sprenges, graves opp og flyttes før det store Veterinærbygget på Campus Ås, NMBU kan reises. Det er nå klart hvem som skal gjøre jobben.

Prestisjeoppdraget gikk til et av de største entreprenørselskapene innen grunnarbeider i Østfold, Råde Graveservice AS, skriver Statsbygg på sine nettsider.

Gjenbruk av fjell

Arbeidet starter i august og vil ta et halvt år. Til sammen skal 180.000 kubikkmeter fjell og løsmasser flyttes. Det meste skal gjenbrukes inne på tomta, men det kan være nødvendig å fjernlagre masser i en periode. I tillegg skal det settes ned nærmere 5000 kvadratmeter spunt.

Annonse

Råde Graveservice kommer til å ha rundt 35 mann på jobben.

– Dette er en jobb som vil involvere en tredel av arbeidsstokken vår og nå gleder vi oss til å gå i gang med arbeidet, sier daglig leder i Råde Graveservice AS, Terje Andersen.

Krevende jobb

– Med denne avtalen er vi virkelig i gang med dette store, teknisk krevende og veldig spennende prosjektet, og vi gleder oss til samarbeidet med Råde Graveservice AS, sier Statsbyggs prosjektdirektør Erik Antonsen.

Arbeidene på Campus Ås har allerede foregått i flere år og alt skal stå klart i 2019.