550 kubikk på en formiddag

Største Stormtech fordrøyningsmagasin

Park & Anlegg AS har bygget Norges største fordrøyningsmagasin med det amerikanske Stormtech-systemet. 550 kubikk basseng tok en formiddag å montere.

SKI: ­– Vil dere komme og se på monteringen av Norges første fordrøyningsbasseng med Stormtechs kammerbaserte løsning for infiltrasjon og fordrøyning av overvann.

Annonse

Invitasjonen fra Simen Larssen i Sarpsborg-entreprenøren Park & Anlegg AS takket vi naturligvis ja til. Dagen etter svinger vi inn på anleggsområdet som skal bli Nygård Handelspark, noen kilometer fra Ski i Akershus.

 

Stormtech

  • Monteres på underlagt av 20-50 mm selvkomprimerende masse, tildekket av geotekstil.
  • Minimum overdekning 46 cm, pluss belegningsmateriale (asfalt, stein e.l.).
  • Maksimal overdekning 244 cm.
  • Kan brukes under veier og trafikkerte arealer. Tåler 14,5 tonn akseltrykk ved minimum overdekning.
  • Ett kammer ferdig installert (inkludert porevolum i omliggende masse) lagrer 2100 liter.

Grøft

Park & Anlegg AS fornøyd med første bygging av systemet.

FØRSTE: Innkjøpssjef Simen Larssen (t.v.) og anleggsleder Helge Solbrekke i Park & Anlegg AS er fornøyd med selskapets første bygging med det amerikanske systemet.

Vi parkerer ved en grøft på ca 6 x 60 meter, drøyt to meter dyp. I bunnen ligger et lag med 16-32. I enden har noen begynt å bygge en tunnel i oransje plastelementer oppå en utrullet fiberduk. Et par karer bærer et drøyt halvannen meter høyt element mellom seg, og setter det inntil den ene tunnelen. På bakkeplan er en Volvo hjulgraver i ferd med å løfte en ny stabel med de oransje plastelementene ned i grøfta.

En del av oppdraget med grunnarbeider på næringsområdet er å bygge et 550 kubikkmeters magasin for mottak og fordrøyning av lokalt overvann. Her har Park & Anlegg AS valgt å installere det amerikanske systemet Stormtech, levert av Vågå-firmaet VA-Systemer AS.

Det er en kammerbasert løsning med plastmoduler som settes sammen til tunneler, og kan brukes til både fordrøyning og infiltrasjon. Systemet skal være mye brukt i hjemlandet.

– Vi har veldig stor tro på dette produktet. Stormtech er enkelt å bygge med. Det legges med minimal overdekning, selv under sterkt trafikkerte arealer. Oppbygningen gjør at det er massen rundt kamrene som bærer overliggende vekt. Sammenlignet med pukkfylte bassenger gir denne løsningen større lagringsvolum og bedre infiltrasjonsevne. Det kan tømmes for slam, og gir dermed mulighet for lang levetid, forteller Simen Larssen.

 

Relevant

Han er ansvarlig for innkjøp og markedsføring i entreprenørselskapet.

Rune Holen fra VA-Systemer

Rune Holen i VA-Systemer AS, som leverer Stormtech i Norge.

Larssen mener Stormtech-systemet er svært relevant for vannmengdene som følger med et ”våtere og villere” klima, og behovet for lokal overvannshåndtering som er i ferd med å tvinge seg fram i Norge.

– Installeringen av systemet har vakt stor interesse hos mange kunder og miljøer. God arealeffektivitet og kort byggetid gir veldig god totaløkonomi. Dette er et system som vil komme for fullt, sier han .

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås er et av disse interesserte miljøene.

– Vi planlegger å benytte dette anlegget til undervisning og forskning, sier amanuensis Jon Arne Engan ved NMBUs institutt for matematiske realfag og teknologi. Han jobber med utdanning av sivilingeniører i vann- og miljøteknikk, og var selv til stede da Park & Anlegg AS monterte de to tunnelene.

Anleggsleder Helge Solbrekke i Park & Anlegg AS er imponert over hvor enkelt det var å bygge med Stormtech.

– En formiddag, så er jobben gjort. Det er utrolig! Det er en god erfaring for oss videre, når vi kommer borti noe lignende senere, sier Solbrekke.

 

Enkle komponenter

– Det er enkle komponenter som kan håndteres med håndmakt. Man bruker ca to minutter pr kammer, og da har man installert fire kubikkmeter. Dermed kan man montere store basseng på kort tid. Bassenget her på Nygård er på ca 550 kubikkmeter. Det er det største som er montert i Norge til nå. Det sier Rune Holen i VA-Systemer AS, som importerer Stormtech.

Frode Nilsen som til vanlig er maskinfører

SKRUR: Frode Nilsen er til vanlig maskinfører på doser. Her har han tatt drillen fatt.

Sammenlignet med magasiner av stein og pukk trenger Stormtech bare 40 prosent av arealet for å ta imot samme mengde overvann, opplyser VA-Systemer AS.

Det ble innledningsvis hevdet at dette skulle være Norges første fordrøyningsbasseng av denne typen. Det er ikke helt tilfelle:

 

Voksent

– Jeg bygget noe slikt for rundt tre år siden,. Husker ikke om det var akkurat Stormtech, men det var eksakt likt og med samme metode. Og det kom fra USA. Husker ikke helt størrelsen, men det var ganske voksent. Det sier Kenneth Andre Due Sørensen i Sigurd Furulund Maskin AS i en kommentar på Anleggsmaskinens side på Facebook.

Et magasin på 350 kubikkmeter ble montert i desember 2012 i Trondheim. Da med LINK Entreprenør som utførende. VA-systemer opplyser at dette var det første anlegget i Europa som ble bygget med Stormtech-systemet Park & Anlegg når har bygget en 550 kubikks versjon av.

At det er et nokså nytt system i norsk jord er det altså ingen tvil om. Men det er også velprøvd, gjennom mye bruk i USA. Tyske DiSt (ca tilsvarende Det Norske Veritas) sies å jobbe med en godkjenning for bruk av systemet i Tyskland.

 

Nygård Handelspark er under utbygging nå, med Coop Eiendom som byggherre. Området skal blant annet huse Coop Obs bygg, Plantasjen og et flerbrukerbygg. Park & Anlegg AS har kontrakten på grunnarbeider på området.