Signerte den største kontrakten på Rogfast

Et arbeidsfellesskap mellom Implenia og Stangeland skal bygge E02-kontrakten fra Kvitsøy. Kontraktsummen er på drøyt 6,2 milliarder kroner.

Entreprisen omfatter omtrent 8,8 km toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter, og skal bygges både mot sør og nord fra Kvitsøy, og omfatter blant annet det kompliserte toplanskrysset inne i fjellet med rampene mot Kvitsøy.

Verdens lengste og dypeste

E02 skal etter hvert møte både E03 som bygges fra sør i Randaberg kommune, og E04 som bygges av Skanska Norge AS fra nord i Bokn kommune. Den totale lengden på Rogfast er 26,7 kilometer, som da blir verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel når den står ferdig i 2033.

Annonse

– Jeg er veldig godt fornøyd med av vi nå har signert og kan holde farten i dette viktige prosjektet. Vi ser fram til et godt samarbeid i gjennomføringen, sier divisjonsdirektør Kjell Inge Davik, i en pressemelding fra Statens vegvesen.

– Det skal bygges to vertikale ventilasjonssjakter, som er cirka 230 meter dype og 8,6 meter og 9,4 meter i diameter. Disse, sammen med flere ventilasjonstunneler, skal lede brukt luft ut den ene sjakten og bringe frisk luft inn den andre sjakten. Entreprisen omfatter også 17 tekniske bygg, 154 nødstasjoner, 38 tverrforbindelser mellom løpene, fem pumpestasjoner m.m., opplyser prosjektleder for E39 Rogfast på Kvitsøy, Sveinung Brude.

Får utnyttet sin ekspertise

I tillegg skal det bygges omtrent 1,6 kilometer vei i dagen, gang- og sykkelveier, og en bro på cirka 20 meter. Omtrent to millioner kubikkmeter av stein fra tunnelen skal fylles i to sjøfyllinger og den største sjøfyllingen blir til næringsareal på Kvitsøy.

– Vi er stolte og glade over å bli valgt ut til å utføre denne jobben sammen med Stangeland Maskin. E02 Kvitsøy passer veldig godt inn i Implenias strategi om å utføre komplekse infrastrukturprosjekter. Her får vi til fulle utnyttet vår ekspertise innen tunnel, betong og vann- og frostsikring, sier administrerende direktør i Implenia Norge, Berger Johannessen.

Ansatte i Statens vegvesen, Stangeland og Implenia var på plass da kontrakten skulle signeres på anleggskontoret på Kvitsøy. (Foto: Statens vegvesen)

Ansatte i Statens vegvesen, Stangeland og Implenia var på plass da kontrakten skulle signeres på anleggskontoret på Kvitsøy. (Foto: Statens vegvesen)

Sikter høyt

Daglig leder i Stangeland Maskin Tommy Stangeland er enig i at prosjektet passer arbeidsfellesskapet bra.

– E02-parsellen er et stort og utfordrende prosjekt, og vi i Stangeland Maskin får vist at vi sikter høyt og er ledende innen masseflytting og grunnarbeid. Og det er vi glade for å gjøre i samarbeid med våre gode samarbeidspartnere i Implenia, sier han.

– Midt i smørøyet

Arbeidet på Kvitsøy starter allerede etter sommerferien og skal fortsette der forrige entreprise sluttet, som er omtrent 230 meter under havoverflaten.

– Dette prosjektet betyr veldig mye for fremtiden for Kvitsøy – det at vi får fastlandsforbindelse er noe som kanskje noen trodde aldri ville skje – nå skjer det i 2033! Da står Kvitsøy i en helt annen posisjon enn det kommunen gjør i dag – vi ligger da midt i smørøyet i Rogaland med en hurtigforbindelse til både Haugalandet og Nord-Jæren, sier ordfører på Kvitsøy Kjell André Nordbø.

– Vi ser frem til å videreutvikle det vi har fått gjennom dette prosjektet, som blant annet det enorme næringsområdet med dypvannskai. Vi vil ligge midt i smørøyet i industrien, og ikke minst bli en attraktiv plass for de som ønsker å bo i landlige omgivelser og jobbe sentralt, avslutter ordføreren.